Opleidingen

Beginnende bewindvoerders moeten, om lid te kunnen worden van de BPBI, naast een HBO-vooropleiding, ook een vakgerichte opleiding hebben gevolgd en afgerond. Diverse organisaties bieden basisopleidingen op het gebied van beschermingsbewind en sociaal juridische dienstverlening aan. Kijk voor opleidingen bij onze links.
 
Permanente educatie
Vanaf 1 januari 2014 is de wet ‘curatele, bewind & mentorschap’ van kracht. In deze wet zijn de eisen omtrent opleiding en permanente educatie (PE) van (beschermings)bewindvoerders opgenomen.

BPBI kan punten toekennen aan educatie die voldoet aan de gestelde voorwaarden in het Reglement Permanente Educatie. Aanvragen kunnen door opleidingsinstellingen of specialisten vooraf, of door leden van de BPBI vooraf en/of achteraf (uiterlijk twee maanden na afronding van de scholingsactiviteit) schriftelijk worden ingediend bij:

BPBI
T.a.v. Accreditatiecommissie PE
Dorpsstraat 24ab
2912 CB  Nieuwerkerk aan den IJssel
educatie@bpbi.nl

De accreditatiecommissie komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar om de aanvragen in behandeling te nemen.

In het agenda-overzicht (onder 'Voor leden') vindt u de data waarop de commissie bijeen komt.

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign