Algemene Ledenvergadering

Op 7 december 2017 vindt de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering plaats.
Ook eerstejaars leden zijn hierbij natuurlijk van harte welkom!

Locatie
Van der Valk Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75
4132 XE Vianen

Programma
09.30u - 10.00u: Ontvangst en ophalen badges & stemkaarten
10.00u - +/- 13.00u: Algemene Ledenvergadering
 
Agenda en vergaderstukken
De voorlopige agendastukken kunt u terugvinden op het ledengedeelte van onze website bij de 'downloads'. De definitieve agenda en bijbehorende vergaderstukken zullen u uiterlijk 30 november 2017 worden toegezonden en kunt u tevens terugvinden bij de ‘downloads’.

Machtiging
Indien u niet bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig kunt zijn, maar wel gebruik wenst te maken van uw stemrecht, is het mogelijk een medelid te machtigen. Geef dan schriftelijk de naam door van de gemachtigde persoon die uw stem zal uitbrengen tijdens de Algemene Ledenvergadering, tevens ontvangen wij dan graag een ondertekende machtiging. U kunt deze bescheiden per e-mail aan het verenigingsbureau sturen via info@bpbi.nl.

Downloads
 +  -
_________
+ Aanvullende diensten
+ Algemene documenten BPBI
+ Algemene Ledenvergadering
+ Banken
+ Belastingdienst
+ Bewindvoerdersdagen
+ BPBI Studieclubs
+ Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
+ Evides
+ Huisstijl BPBI
+ Jurisprudentie/ontvangen juridisch advies
+ Kamer van Koophandel
+ Klachtencommissie
+ Kwaliteitscontrole: toelating- en vervolgaudit
+ Kwaliteitscontrole: voor definiteve leden de jaarlijkse kwaliteitscontrole
+ Ledenregister
+ LOVCK / Expertgroep / de Rechtspraak
+ Nalatenschappen
+ Nieuws
+ Organisatie advies
+ Permanente Educatie BPBI
+ Project Samen Verder
+ Rechtsvorm wijziging & consequenties lidmaatschap
+ Regiobijeenkomsten
+ Stichting FTI - collectieve vergunning AFM
+ Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden
+ VOG
+ Zorgverzekeraars Nederland
 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign