16 maart 2020

Coronavirus COVID-19

Op deze website van de rijksoverheid staat ook de lijst met vitale beroepen. Wij hebben het ministerie van J&V en het ministerie van SZW verzocht om de beroepen van bewindvoerder, mentor en curator als een vitaal beroep te beschouwen en ook zo te benoemen. Dit zijn naar onze mening cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Wij zijn in afwachting van een reactie hierop. Zodra wij meer weten, hoor je van ons.

Wij begrijpen dat jullie cliënten geholpen moeten worden, maar neem ook jezelf en je medewerkers in acht. Vermijd zoveel als mogelijk direct contact met cliënten en andere mensen in de omgeving van je cliënt zoals bijvoorbeeld cliëntbegeleiders. Handel zaken zoveel als mogelijk digitaal of telefonisch af. Van sommige leden die meerdere medewerkers in dienst hebben, begrijpen wij dat zij de helft van het personeel op kantoor laten werken en de andere helft thuis. Wanneer je dat zo kunt inrichten, verklein je daarmee de risico’s.

Wij wensen jullie veel sterkte en het allerbeste in deze bijzondere tijd.

Hartelijke groet,

Namens het bestuur, Gert Boeve (voorzitter) en Harold de Graaf (directeur)