Het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, Bewindvoering en Mentorschap (LKB) van de Rechtspraak beoordeelt of bewindvoerders, mentoren en curatoren voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.

Klik hier voor de kwaliteitseisen. 

Alle leden van BPBI voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. Er zijn nog geen wettelijke kwaliteitseisen voor inkomensbeheerders. 
Daarnaast committeren alle BPBI leden zich aan de kwaliteitsregels die door BPBI zijn opgesteld, aanvullend aan die van het Landelijk Kwaliteitsbureau. Dit geldt ook voor inkomensbeheerders die bij BPBI zijn aangesloten.