Het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele, Bewindvoering en Mentorschap (LKB) van de Rechtspraak beoordeelt of bewindvoerders, mentoren en curatoren voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.

Klik hier voor de kwaliteitseisen. 

Alle leden van BPBI voldoen aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. Er zijn nog geen wettelijke kwaliteitseisen voor inkomensbeheerders. 
Daarnaast committeren alle BPBI leden zich aan de kwaliteitsregels die door BPBI zijn opgesteld, aanvullend aan die van het Landelijk Kwaliteitsbureau. Dit geldt ook voor inkomensbeheerders die bij BPBI zijn aangesloten. 

Lees meer over kwaliteitsverordening vanaf 2020 in de praktijk. Inkomensbeheer valt niet onder de reikwijdte van het Besluit kwaliteitseisen. Mocht het accountantskantoor inkomensbeheer doen verandert er niets en wordt de kwaliteitscontrole net als voorgaande jaren met bijbehorend document uitgevoerd.