Bewindvoerders & Inkomensbeheerders

BPBI behartigt de belangen van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en bewaakt de kwaliteit van hun dienstverlening. Binnen BPBI kunnen leden kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen, onder andere via studiedagen en de landelijke Bewindvoerdersdag (PE-geaccrediteerd). Daarnaast fungeert de BPBI als vraagbaak voor hun leden en de ketenpartners.
 
Kwaliteitswaarborg
Aangesloten leden voldoen aan hoge kwaliteitseisen en beoefenen hun vak op een professionele manier. Het BPBI-lidmaatschap is een kwaliteitswaarborg, zowel voor de leden als ook voor de buitenwacht.
 
Gesprekspartner
De BPBI is een gewaardeerd gesprekspartner van diverse ministeries, kantonrechters uit het familierecht, het LOVCK & Toezicht en verschillende gemeenten en gemeentelijke instanties. Ook leggen wij contact tussen de diverse organisaties onderling en proberen we samenwerkingsverbanden tot stand te brengen.

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign