Rijk en gemeenten: stel bij beschermingsbewind de mens centraal

en maak er geen geld gedreven discussie van

Dat is de oproep van Gert Boeve, de nieuwe voorzitter van BPBI, de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Hij reageert hiermee op signalen dat gemeenten steeds meer moeite hebben om de kosten van beschermingsbewind uit de bijzondere bijstand te financieren.

Financiering beschermingsbewind onder druk bij gemeenten
“Gemeenten staan helaas voor omvangrijke bezuinigingen. Als BPBI zien wij dat gemeenten het – weer – niet makkelijk hebben. Wij steunen dan ook de lobby van VNG om de ‘trap op, trap af’ systematiek te herzien” aldus Gert Boeve. Wel ziet de nieuwe voorzitter van BPBI met lede ogen aan dat beschermingsbewind steeds vaker onder druk komt te staan bij gemeenten. “Beschermingsbewind heeft in Nederland een belangrijke functie voor ruim 250.000 mensen die door een rechter onder bewind zijn gesteld. Dit zijn kwetsbare mensen, die hulp nodig hebben. Als BPBI vinden wij dat bij bewind altijd de mens centraal moet staan en het geen geld gedreven discussie mag zijn.”

1,35 miljoen huishoudens met (problematische) schulden

De groei van de kosten van beschermingsbewind wordt steeds vaker enkel gezien als een financieel probleem. Het overstijgende probleem is dat er volgens het Nibud 1,35 miljoen huishoudens zijn met schulden en van die groep hebben om en nabij de 700.000 huishoudens problematische schulden. Eén van de manieren om mensen te steunen die financieel in zwaar weer zitten, is de benoeming van een beschermingsbewindvoerder door de rechter. De bewindvoerder beslist over geldzaken van de betrokkene. Ruim 60.000 mensen staan onder beschermingsbewind wegens schulden of verkwisting.

Voorzitter BPBI reikt VNG en het ministerie van SZW de hand

Gert Boeve: “Bewindvoerders helpen mensen die in een uiterst kwetsbare positie verkeren. En dat is nu precies mijn punt. De mens staat voor mij centraal. Mensen die onder bewind staan hebben hulp nodig en moeten worden geholpen. Laten we ons daar op richten.” Wel toont Boeve begrip voor de positie van gemeenten: “Als oud-wethouder snap ik heel goed de moeilijke positie van gemeenten. Ik heb begrip voor dit financieringsprobleem van de gemeenten. Daarom nemen we graag deel aan de gesprekken van de VNG/gemeenten en SZW om over de bekostigingssystematiek te praten. Wij reiken graag de hand om de financiering en hulp aan mensen integraal te bekijken en om gezamenlijk antwoorden te formuleren.”


Achtergrond 1: Problemen voor gemeenten stapelen op

Het aantal mensen dat door schulden onder toezicht is komen te staan van een bewindvoerder is de afgelopen jaren fors gestegen. Waren er in 2014 om die reden nog ongeveer 15.000 mensen onder bewind, in 2018 waren dat er al ruim 62.0001. Hierdoor ontstaat grote druk op de budgetten van gemeenten voor armoede- en schuldenbeleid. Gemeenten hebben daar steeds meer moeite mee, ook omdat ze er weinig grip op hebben. Schuldenbewind wordt namelijk ingesteld door de rechter. De rechter houdt toezicht op het verloop ervan, maar de gemeenten moeten betalen. En wat men betaalt vanuit bijzondere bijstand aan bewindvoering, kunnen de gemeenten niet naar eigen inzicht besteden aan armoede- en schuldenbeleid.

1 Bron: Rechtspraak


Achtergrond 2: Introductie Gert Boeve

Per 1 november a.s. treedt Gert Boeve aan als nieuwe voorzitter van BPBI, de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders. Gert Boeve, 43 en woonachtig in Amersfoort, is zeer thuis in de publieke sector. Momenteel is hij adviseur, coach en voorzitter van een Raad van Toezicht in de VVT-GGZ. Eerder was hij o.a. wethouder in Amersfoort en directeur van Regio Foodvalley.

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign