Wilt u bewindvoerder worden?
Of heeft u vragen over de kwaliteitscontrole door de rechtbank?
Ga dan eerst naar onderstaande pagina:


Informatie vanuit De Rechtspraak over de kwaliteitseisen professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren >>

 
Lidmaatschap

Aanmelden
Wilt u lid worden van BPBI? Dan moet u een toelatingsaudit doorlopen waaruit moet blijken of u voldoet aan onze lidmaatschapseisen (opgenomen in onze Kwaliteitsverordening). Een steekproef in uw dossiers is een belangrijk onderdeel van deze audit. De audit leidt tot een rapport van feitelijke bevindingen, dat u overigens ook kunt gebruiken voor uw rapportageverplichting richting de rechtbank.

De aanmeldprocedure begint met het aanleveren van een volledig ingevuld aanmeldformulier voorzien van de gevraagde stukken.

Kosten
In 2018 bedragen de kosten voor deze procedure € 300,- excl. BTW. Na betaling van deze kosten, vragen wij een door ons geselecteerde accountant contact met u op te nemen voor de toetsing. De kosten voor de toetsing factureert de accountant rechtstreeks aan u. De hoogte van de factuur is afhankelijk van het aantal dossiers*.

Bij een positieve beoordeling van het auditrapport, verkrijgt u het BPBI-lidmaatschap. Vanaf dat moment betaalt u €4,80 jaarcontributie per dossier (vrijgesteld van BTW), met een minimum van € 240,- en een maximum gebaseerd op 2.000 dossiers. Na een jaar moet u een vervolgaudit doorlopen, ook hiervoor betaalt u bovenstaande kosten. De volledige procedure vindt u terug in hoofdstuk 5 van de Kwaliteitsverordening.

Nog geen lopende dossiers en audit nodig voor de rechtbank?
Ook dan kunt u door ons een audit laten uitvoeren. U bent dan verzekerd van een toetsing door een accountant die bij de BPBI een cursus heeft gevolgd en daardoor goed op de hoogte is van onze branche.
Zonder steekproef kan een dergelijke audit niet leiden tot lidmaatschap. Heeft u binnen zes maanden wel voldoende lopende dossiers, dan wordt alsnog steekproef uitgevoerd om het lidmaatschap te verkrijgen.  

Voordelen
De BPBI telt ruim 400 leden die gezamenlijk ruim 96.000 dossiers beheren. Dat maakt dat wij als branchevereniging een krachtige stem hebben en ook laten horen! Het lidmaatschap biedt daarom veel voordelen zoals:

  • Stevige lobby richting overheid, ketenpartners en andere partijen binnen het sociale domein
  • Openen basisbankrekening via convenant NVB
  • Aansluiting bij collectieve vergunning AFM via Stichting FTI
  • Samenwerking met het CJIB in het minnelijke schuldhulpverleningstraject
  • Collectieve verzekering via de Nederlandsche Branche Polis
  • Eén aanspreekpunt voor al uw vragen (zowel bedrijfsmatig als vakinhoudelijk)
  • Website en nieuwsbrief boordevol actuele informatie voor leden
  • Vakactiviteiten in uw regio
  • Korting op studiedagen

* Bij een steekproef van maximaal 10 dossiers, bedragen de auditkosten € 1.000,- exclusief BTW. De prijzen voor een grotere steekproef zijn op te vragen bij het Verenigingsbureau.
 

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign