Commissies

Sommige actualiteiten binnen onze branche hebben meer aandacht nodig. Hiervoor zijn binnen de BPBI een aantal commissies opgericht. Elke commissie heeft een taak. Hieronder vindt u de verschillende commissies met hun taakomschrijving.

Klachtencommissie
De klachtencommissie van de BPBI houdt zich bezig met het behandelen van klachten over leden. Voor het indienen van een klacht zijn er wel “spelregels’ , die staan geschreven in het klachtenreglement van onze vereniging.

In de ALV van 12 december 2013 is er besloten om een toevoeging te doen in het Klachtenreglement in artikel 4, lid 1d, het stelt dat leden in staat zijn een klacht in te dienen tegen een medelid van de branchevereniging.

De commissie bestaat uit:
-              De heer mr. J.A.R. Kelleter, voorzitter
-              Mevrouw mr. L. Deckers
-              De heer mr. A. van Rhijn
-              De heer mr. A. Saou
-              Mevrouw A.M. Rebers
-              De heer S. Werner, secretaris

Commissie kwaliteit
De commissie kwaliteit houdt zich bezig met het behouden en verbeteren van het kwaliteitsniveau van de leden van de BPBI. De Kwaliteitsverordening is daar het resultaat van.

Commissie permanente educatie
In de nieuwe wet 'curatele, bewind & mentorschap', welke op 1 januari 2014 in werking is getreden, worden eisen gesteld aan de opleiding en permanente educatie van een (beschermings)bewindvoerder. De regels en voorwaarden met betrekking tot permanente educatie voor leden van de BPBI zijn vastgelegd in het 'Reglement Permanente Educatie'.

De Commissie permanente educatie toetst of scholingsactiviteiten voldoen aan de eisen zoals gesteld in het 'Reglement Permanente Educatie' en kent PE punten toe.

Naast deze vaste commissies zijn er enkele werkgroepen actief waaronder:

- Werkgroep 'Evaluatie van de Wet wijziging Curatele Bewind en Mentorschap'
- Werkgroep 'Ledenraad'
- Adviescommissie 'directeur'

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign