Kwaliteitscontrole

Kwaliteitscontrole
BPBI bewaakt de kwaliteit van haar leden aan de hand van lidmaatschapseisen. Deze eisen zijn verwoord in onze Kwaliteitsverordening (en breder dan de wettelijke kwaliteitseisen). Voor sommige artikelen in deze verordening zijn modellen opgesteld.
 
Toetsmomenten
De BPBI kent drie toetsmomenten:
1 de toelatingsaudit voor toetredende organisaties
2 de vervolgaudit voor eerstejaars leden
3 de jaarlijkse kwaliteitscontrole voor definitieve leden.
 
Rapportage
De toetsingen worden uitgevoerd door onafhankelijke accountants. Het resultaat van een toetsing is een rapport van feitelijke bevindingen (het kunnen er ook twee zijn). Ook wel accountantsverslag genoemd. Het Verenigingsbureau beoordeelt het resultaat en bepaalt welke verbeterpunten opvolging behoeven. 
Het rapport is overigens zo opgesteld, dat het bruikbaar is voor de rapportageverplichting richting de rechtbank. 
 
Accountant
Voor de toelatings- en vervolgaudit geldt dat het Verenigingsbureau de accountant inschakelt. Wij maken hierbij een keuze uit een tweetal accountantskantoren (Ron Segers Accountants & Adviseurs en Rühl Haegens Molenaar). Voor de jaarlijkse kwaliteitscontrole schakelt het lid zelf een accountant in en maakt daarbij een keuze uit de pool van accountants.
 
Aankondiging
Voor ieder toetsmoment ontvangt u vanuit het Verenigingsbureau een aankondiging per post. In een dergelijke aankondiging vindt u een checklist. In hoofdstuk 5 en 6 van de Kwaliteitsverordening vindt u detailinformatie over de trajecten.
 
Van belang
Om een toetsingstraject soepel te laten verlopen, is het zaak dat u zich goed voorbereidt.
Neem goede notie van de aankondiging, lever de accountant tijdig de informatie aan die hij opvraagt, bestudeer de Kwaliteitsverordening en informeer uzelf over de inhoud van de toetsing.
Zijn er onduidelijkheden? Schroom dan niet om contact op te nemen met het Verenigingsbureau.

Te downloaden documenten
Hiernaast vindt u te downloaden documenten die betrekking hebben op toetsingen. Bijvoorbeeld onze Kwaliteitsverordening, de bijbehorende modellen en de formats die accountants gebruiken.
Om de informatie schermbreed te lezen, verwijzen wij u naar het menupunt "Voor leden -> Downloads -> Kwaliteitscontrole".

Downloads

 +  -

+ Kwaliteitscontrole: toelating- en vervolgaudit
+ Kwaliteitscontrole: voor definitieve leden de jaarlijkse kwaliteitscontrole
+ Templates
 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign