Opleidingen

Opleidingseisen leden BPBI
Beginnende bewindvoerders moeten, om lid te kunnen worden van de BPBI, naast een HBO-vooropleiding, ook een vakgerichte opleiding hebben gevolgd en afgerond. Diverse organisaties bieden basisopleidingen op het gebied van beschermingsbewind en sociaal juridische dienstverlening aan. Kijk voor opleidingen bij onze links.
 
Permanente educatie
Vanaf 1 januari 2014 is de wet ‘curatele, bewind & mentorschap’ van kracht. In deze wet zijn de eisen omtrent opleiding en permanente educatie (PE) van (beschermings)bewindvoerders opgenomen.
BPBI kan punten (accreditatie) toekennen aan scholingsactiviteiten die voldoen aan de gestelde voorwaarden in het Reglement Permanente Educatie.

Voor scholingsactiviteiten die in 2018 plaatsvinden worden kosten in rekening gebracht voor de behandeling van accreditatieverzoeken.
Tot voor kort werden accreditatieverzoeken kosteloos door onze Vereniging behandeld. Voor accreditatieverzoeken welke toezien op activiteiten in 2018 (en verder) zullen wij kosten in rekening brengen.
Voor behandeling van een nieuw accreditatieverzoek betaalt u  € 75,= (excl. BTW) per scholingsactiviteit.
Voor een wijzigings- of verlengingsverzoek betaalt u € 50,= (excl. BTW) per scholingsactiviteit.

Hoe kunt u een accreditatieverzoek indienen?
Opleidingsinstellingen, specialisten en leden van de BPBI kunnen accreditatieverzoeken middels een aanvraagformulier indienen. De benodigde aanvraagformulieren vindt u rechts op deze pagina. Wij adviseren u voorafgaand kennis te nemen van het reglement Permanente Educatie.

U kunt uw verzoek richten aan:

BPBI
T.a.v. Accreditatiecommissie PE
Postbus 43071
3533 AB Utrecht
educatie@bpbi.nl

De accreditatiecommissie
De accreditatiecommissie komt gemiddeld vier keer per jaar bij elkaar om de aanvragen in behandeling te nemen.

In het agenda-overzicht (onder 'Voor leden') vindt u de data waarop de commissie bijeen komt.
 

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign