Aanmelden Stichting FTI

Procedure aanmelding
Wilt u als BPBI lid gebruik maken van de collectieve vergunning van de Stichting FTI? Stuur dan het aanmeldformulier volledig ingevuld en ondertekend naar het verenigingsbureau van de BPBI, samen met een recent uittreksel uit de KvK.

Na ontvangst van het aanmeldformulier, sturen wij u een ontvangstbevestiging samen met de overeenkomsten, welke volledig ingevuld en ondertekend retour gestuurd moeten worden.

Wij dienen maandelijks de verzoeken in bij de AFM. Zodra de AFM de registratie heeft bevestigd (dit duurt ca. 8-10 weken) en deze is ingeschreven in de openbare registers van de AFM, sturen wij u hiervan een bevestiging. Vanaf dat moment bent u volledig geautoriseerd om activiteiten te verrichten zoals omschreven in de collectieve vergunning.

Na ontvangst van de bevestiging van inschrijving in de openbare registers van de AFM sturen wij u een factuur.
 
Duur, opzegging & beëindiging
Aanmelden bij de Stichting FTI kan alleen worden gedaan door leden van de BPBI. Als een BPBI lid al een individuele vergunning van de AFM inzake de Wft heeft, dan is het niet mogelijk om u aan te melden bij de Stichting FTI.

Opzeggen kan door beide partijen worden gedaan, per einde jaar met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging dient vóór 01 oktober van lopend jaar schriftelijk bij ons binnen te zijn.

Bij beëindiging van het lidmaatschap van de BPBI, danwel door opzegging door het lid zelf, danwel door de BPBI, vervalt automatisch (en per beëindigingsdatum) ook het recht om gebruik te maken van de collectieve vergunning van de Stichting FTI.
 
Tarieven
De kosten voor het gebruik van de collectieve vergunning van de Stichting FTI zijn aanzienlijk lager dan een individuele aanvraag tot vergunning. De tarieven per 1 januari 2019 zijn als volgt:

  • € 250,00 eenmalig bij aanmelding + evenredig naar het resterende aantal maanden van het jaar wordt de jaarlijkse bijdrage van € 250,00 in rekening gebracht. 
  • € 350,00 per jaarlijkse verlenging

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign