Nieuws

 

November

  Update inzake BTW-plicht bij beschermingsbewind

Met enige regelmaat worden leden benaderd door de Belastingdienst in verband met het al dan niet van toepassing zijn van een vrijstelling voor de omzetbelasting voor hun activiteiten.

Uitgangspunt voor de Belastingdienst is daarbij doorgaans post b.33 van Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting, voor beschermingsbewind uitgewerkt in het bindend advies van de Kennisgroep Omzetbelasting van 21 oktober 2014. Enkele jaren terug is dit bindend advies op een WOB-verzoek namens de BPBI openbaar geworden. Het bindend advies geeft echter nogal wat ruimte voor verschillen in interpretatie en discussie. De rechtbank Noord Nederland heeft recent een uitspraak gedaan die dit bindend advies, dat er op neerkomt dat beschermingsbewind niet is vrijgesteld van BTW omdat het als zodanig geen schuldhulpverlening is, onderuit haalt.

  26-11-2018

  Tips Dierenbescherming - CliĆ«nten met huisdieren

Onder bewind gesteld en huisdier(en)?

De Dierenbescherming ontving positieve reacties na de kennissessies op de Bewindvoerdersdag. Daarom besteden we in deze nieuwsflits aanvullende aandacht aan preventie en zorg voor huisdieren bij onderbewindgestelden.

Voorkomen is beter dan genezen! Dat geldt voor veel dingen, ook voor dierenleed. Iedere bewindvoerder heeft wel een cliënt met een huisdier. Bij het ontbreken van financiële middelen, ontbreekt het soms ook aan de juiste zorg voor het huisdier. Hoe kun je als bewindvoerder je cliënt ondersteunen bij het voorkomen van dierenleed en wat moet je doen als een cliënt zijn of haar huisdier geen (medische) zorg kan geven?

Lees daarom hieronder de praktische tips van de Dierenbescherming over hoe te handelen als er huisdieren in het spel zijn.

  26-11-2018


 

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign