Nieuwsarchief

 

Februari

  BPBI Bewindvoerders in Nieuwsuur

Gisteravond zond Nieuwsuur een item uit over mensen in problematische schulden met daarin twee BPBI bewindvoerders en hun cliënten. De uitzending is naar aanleiding van het vrijdag uitgekomen rapport van de Nationale ombudsman ‘Invorderen vanuit het burgerperspectief’. Dit rapport wordt morgen behandeld in de Tweede Kamer.

  13-02-2019

 

Oktober

  Presentaties BPBI Bewindvoerdersdag 2 oktober 2018

Presentaties BPBI Bewindvoerdersdag 2 oktober 2018

Hier vind je de beschikbaar gestelde presentaties van de BPBI Bewindvoerdersdag 2018 (wordt nog aangevuld).

  11-10-2018

  Vacature Strategisch Bestuurder

Vacature Strategisch Bestuurder

Gewaardeerd lid,

Graag brengen we bij je onder de aandacht dat binnen BPBI er een vacature is voor een ‘Strategisch bestuurder’.

De functieomschrijving lees je hier.

  11-10-2018

 

September

  Radioprogramma Argos over bewindvoering

Onderwerp: Radioprogramma Argos over bewindvoering en wetsvoorstel adviesrecht gemeenten

Zaterdag 22 september jl. is in het onderzoeksradioprogramma Argos (VPRO, radio 1) een item uitgezonden over bewindvoering. Het item besteedt aandacht aan het wetsvoorstel adviesrecht gemeenten en de vraag of de instroom van mensen met problematische schulden oplosbaar is.

BPBI is blij met deze aandacht voor bewindvoering in de media.
In het programma wordt helder uitgelegd wat de rol en toegevoegde waarde is van de bewindvoerder bij beschermings- en bij schuldenbewind.

  25-09-2018

  Reactie BPBI op rapport evaluatie CBM

Reactie BPBI op rapport evaluatie CBM

Download als PDF

Op 1 januari 2014 is de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (wet CBM) in werking getreden. Hieraan gekoppeld zijn enkele maanden later ook specifieke kwaliteitseisen van kracht geworden voor vertegenwoordigers van drie of meer cliënten. Daarnaast is er per 1 januari 2015 een bindende beloningssystematiek in werking gesteld. Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek uitgevoerd naar de werking van de wet CBM. Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een evaluatie waarin de praktijkervaringen als gevolg van de invoering van deze wet wijziging zijn opgehaald. De uitkomsten van de evaluatie zijn 30 augustus jl. gepubliceerd. Voor de uitvoering van het onderzoek heeft consultatie plaatsgevonden van diverse onderzoeksgroepen, met respondenten uit de rechterlijke macht en wettelijke vertegenwoordiging.

  17-09-2018

  Reactie BPBI op wetsvoorstel adviesrecht gemeenten

Reactie BPBI op wetsvoorstel adviesrecht gemeenten

Inleiding

Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (hierna: BPBI) is op verschillende momenten gehoord over het voornemen om te komen tot een adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind. Het streven om het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en te komen tot betere hulp aan deze mensen onderschrijft BPBI volledig. Ook deelt BPBI de visie dat de verantwoordelijkheid van gemeenten voor integrale preventie van en hulp bij schulden moet leiden tot een krachtiger, meer integraal en minder vrijblijvende praktijk, die in beginsel alle inwoners echt verder kan helpen. In dat licht staat BPBI een goede samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders voor.


Het nu voorliggende wetsvoorstel is breder dan enkel schulden doordat het ook, zodra schulden spelen, toestand-bewinden omvat. Tevens is het voorstel tot stand gekomen voordat is onderzocht wat de werking in de praktijk zal zijn. Het resultaat is een wetsvoorstel dat naar onze stellige overtuiging meer kwaad dan goed zal doen en op enkele serieuze punten bijstelling of aanpassing verdient. BPBI concludeert daarbij dat de genoemde beleidsmatige en financiële doelen met dit wetsvoorstel niet gerealiseerd zullen worden.

  14-09-2018

 

Augustus

  Overleg

Op 31 augustus as. vindt overleg plaats tussen BPBI en de ministeries J&V en SZW inzake het wetsvoorstel Adviesrecht Gemeenten bij schuldenbewind. Na dit overleg publiceert BPBI haar formele reactie hierop via internetconsultatie.nl/adviesrecht.

  31-08-2018

 

Juli

  Actieplan LVB Schulden en werk

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben meer moeite dan anderen om aan het werk te komen en te blijven. En dat geldt helemaal als zij daarnaast ook nog eens financiële problemen of schulden hebben.

  11-07-2018

  Nieuwsbrief juli 2018

De nieuwsbrief van juli 2018 is uit.

  06-07-2018

 

Mei

  Reactie van de BPBI op uitzending Nieuwsuur

Ook de BPBI ziet dat de kosten van bewindvoering, die door gemeenten vaak vanuit de bijzondere bijstand wordt vergoed, sterk toenemen. De behoefte aan zicht en grip op de kwaliteit van bewindvoering deelt de BPBI. Wat de BPBI niet deelt is de visie dat bewindvoering het probleem is en dat de hele sector over één kam wordt geschoren.

  07-05-2018

 

April

  BPBI Bewindvoerdersdag 2018

Op dinsdag 2 oktober aanstaande vindt de BPBI Bewindvoerdersdag plaats. Dit jaarlijks terugkerend congres is een uitstekende gelegenheid om nieuwe kennis en inzichten op te doen en om bij te praten met branchegenoten en ervaringen uit te wisselen. Dit jaar is de locatie 1931 Congrescentrum te 's-Hertogenbosch. Zet u het vast in de agenda?

Heeft u interesse om als standhouder deel te nemen aan de informatiemarkt tijdens de BPBI Bewindvoerdersdag? Stuur dan een e-mail naar info@bpbi.nl. Wij informeren u graag over de mogelijkheden voor de editie 2018.

  05-04-2018

  Pilot kwaliteitsbewaking

De BPBI heeft de kwaliteit van onze beroepsgroep zeer hoog in het vaandel staan. Recent zijn, in samenwerking met een aantal leden, pilots gestart waarbij de mogelijkheden van verschillende vormen van kwaliteitsbewaking worden onderzocht. Het doel is het bewerkstelligen van een verminderde regeldruk met als belangrijke randvoorwaarde dat er geen afbreuk wordt gedaan aan onze huidige kwaliteitsstandaard.

  05-04-2018

  Klacht accountant

Sinds 2015 moeten BPBI leden voor hun jaarlijkse audit een keuze maken uit een door de BPBI geïnitieerde pool van accountants. Deze accountants moeten een speciale cursus volgen, waarbij ingezoomd wordt op het vak van beschermingsbewind en inkomensbeheer. Toegevoegde waarde voor leden is dat zij een sparringpartner hebben die goed op de hoogte is van de branche.

Naar aanleiding van signalen hebben wij een klacht ingediend over een accountant uit de pool die vooraf dossiers voor de steekproef bekend maakte. Uitspraak door de tuchtrechter zal plaatsvinden over tien tot vijftien weken. Lees meer >>

  05-04-2018

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief april 2018)

- Een overzicht van in februari uitgekomen landelijke rapporten rondom schulden is gepubliceerd. Lees meer >>

- Het Actieplan Ouderen in veilige handen is met een halfjaar verlengd. Lees meer >>

- Het sociaal domein Maastricht-Heuvelland heeft een convenant Beschermingsbewind 2018-2019 opgesteld in het kader van 'Samen Verder'. Lees meer >>

- Nibud heeft een workshop over financieel opvoeden ontwikkeld. Lees meer >>

- Op onze website zijn altijd actuele vacatures te vinden in onze branche.

  05-04-2018

 

Maart

  Legal Entity Identifier (LEI)

Vanaf begin 2018 zijn banken verplicht alle beleggingstransacties te rapporteren aan de toezichthouders met vermelding van een Legal Entity Identifier (LEI), als gevolg van de Europese richtlijn MiFID II. De LEI is een wereldwijde unieke code om een onderneming of rechtspersoon te identificeren.

Ook organisaties die namens een natuurlijk persoon de beleggingsbeslissing kan nemen (zoals een bewindvoerder of een curator) moeten geïdentificeerd worden met een LEI. Dit geldt voor iedere rechtsvorm met of zonder rechtspersoonlijkheid. (dus ook eenmanszaken, stichtingen en maatschappen moeten een LEI aanvragen). Organisaties die kunnen beschikken over een effectenrekening van een natuurlijk persoon (al dan niet middels een volmacht) moeten ook een LEI aanvragen.

Aanvragen
U kunt hier een LEI aanvragen. Houd er rekening mee dat de Kamer van Koophandel kosten in rekening brengt voor uw LEI. Het duurt gemiddeld 10 werkdagen na ontvangst van uw betaling voor u de LEI per e-mail ontvangt.

  29-03-2018

 

Februari

  Vacature directeur

De BPBI is op zoek naar een nieuwe, fulltime directeur. Lees hier de volledig vacaturetekst >>

Heeft de vacaturetekst uw interesse gewekt en bent u aantoonbaar gekwalificeerd? Stuur dan vóór 1 maart as. uw cv voorzien van motivatie naar bestuur@bpbi.nl. Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Julia den Hartogh, voorzitter BPBI (06-81195859).

  07-02-2018

  Aantallen uitvoerders en dossiers

Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM heeft inmiddels te maken met 1.919 uitvoerders. Een uitvoerder is een natuurlijke of rechtspersoon die curator, beschermingsbewindvoerder en/of mentor is. Zo telt een besloten vennootschap voor 1. En een vennootschap met twee vennoten voor 2. Voor de beeldvorming: de BPBI telt momenteel 520 uitvoerders.

En om bovenstaand beeld compleet te maken, een kijkje in de keuken van dossieraantallen. In 2016 beheerden BPBI leden 87.974 dossiers als curator, beschermingsbewindvoerder en/of mentor. Het jaarplan van de Rechtspraak vermeldde in 2017 dat er circa 160.000 dossiers waren ondergebracht bij professionals. Dus met 27% van het totaal aantal uitvoerders, wordt 55% van de dossiers beheerd door BPBI-leden.

  07-02-2018

  Rondetafelgesprek adviesrecht gemeenten

Op 26 januari jl. nam de BPBI op verzoek van de Ministeries van Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel aan een rondetafelgesprek over het wetsvoorstel met betrekking tot adviesrecht voor gemeenten bij de aanvraag van schuldenbewind. Overige genodigden waren Divosa, VNG, vertegenwoordigers van de rechtspraak, gemeenten en collega brancheverenigingen.

Tijdens de bijeenkomst zijn de reacties op het voornemen in het regeerakkoord om de wet op dit punt aan te passen verzameld. Het concept wetsvoorstel wordt in de loop van 2018 in internetconsultatie gegeven.

  07-02-2018

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief februari 2018)

- Op maandag 12 februari 2018 van 10.00 tot 13.10 uur de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rondetafelgesprek houdt over ervaringen met schulden? Hiervoor zijn onderzoekers, deskundigen en vertegenwoordigers uit de schuldhulpverlening uitgenodigd. Wij hebben ter voorbereiding op dit gesprek een bijdrage ingezonden. Lees meer informatie op de website van de Tweede Kamer >>

  07-02-2018

 

Januari

  Uitspraak ACM - gemeente Deventer

Begin dit jaar leidden beleidswijzigingen bij de gemeente Deventer tot onrust binnen onze branche. De gemeente stelde zich op het standpunt alleen bijzondere bijstand te vergoeden voor gemeentelijke bewindvoerders. Naar aanleiding van een klacht heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zich ook over de situatie gebogen.

  04-01-2018

  Convenant Webis

Enkele belastingkantoren hebben gezamenlijk een nieuw systeem laten ontwikkelen om de communicatie tussen de betreffende belastingkantoren en de aangesloten bewindvoerders van BPBI te digitaliseren. Dit systeem heeft de naam ‘Webis’.

 

  04-01-2018

  Dankwoord Hanneke Huurman

'Graag wil ik alle aanwezigen op mijn afscheidsreceptie hartelijk bedanken voor de mooie woorden en de bijzondere attenties. Ontzettend eervol en dankbaar om op deze wijze afscheid te mogen nemen. 
 
Gedurende 11 jaar heb ik de vereniging zien groeien van 26 naar ruim 430 leden, leuk om van velen hiervan op deze receptie persoonlijk afscheid te hebben genomen. Ook is de BPBI in deze tijd ook nadrukkelijk neergezet in het sociale domein. Wat een eer dat veel van deze ketenpartners ook aanwezig waren.

Met veel plezier ga ik nu verder met een nieuwe uitdaging. Hopelijk tot ziens.'
 
Hanneke Huurman

  04-01-2018

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief januari 2018)

- Veilig thuis een speciale nieuwsbrief uitgeeft 'Ouderen in veilige handen'. Nu abonneren >>

- Pleegkind en ouder niet langer verplicht zijn tot fiscaal partnerschap. Lees meer >>

- Het ministerie van Financiën een online overzicht heeft gemaakt van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018. Het betreft o.a. wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Lees meer >>

- Op onze website altijd actuele vacatures te vinden zijn in onze branche.

  04-01-2018

 

November

  Interim-directeur voor BPBI

Jan Schaeffer wordt per 9 november interim-directeur van de BPBI. Doordat Jan Schaeffer reeds zeer betrokken is bij de BPBI, is het bestuur van mening dat daarmee de continuïteit in de uitvoering van lopende zaken gewaarborgd is. De zoektocht naar een definitieve invulling van voornoemde positie is nog gaande.

  06-11-2017

  Samenwerking bij misstanden

De BPBI staat voor kwaliteit van de branche van Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Onze leden zetten zich dagelijks in voor kwetsbare burgers in onze samenleving. Samen borgen we de kwaliteit en uitstraling van ons vakgebied. Misstanden horen hier niet bij en pakken we dan ook aan.

  06-11-2017

  Gemeente Nijmegen moet beleid aanpassen

Een bewindvoerder mag een hoger tarief in rekening brengen wanneer er sprake is van problematische schulden (artikel 3 lid 2 onderdeel b Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren). 

  06-11-2017

  Digitaal communiceren in bewindsdossiers van start

Vanaf vandaag kunnen de bewindsteams van de rechtbanken en de professionele bewindvoerders beginnen met digitaal communiceren in bewindsdossiers. De Raad voor de rechtspraak heeft het definitieve besluit genomen op 1 november 2017, na ontvangst van een positief advies van Centrale Ondernemingsraad.

  06-11-2017

  Wat doe je als je je zorgen maakt over een kind?

Bewindvoerders kunnen zich zorgen maken over kinderen van hun cliënten. BPBI heeft onlangs gesproken met Toezicht Sociaal Domein (TSD) over de mogelijkheden om deze zorgen bespreekbaar te kunnen maken. Dit kan duidelijkheid geven en er kan actie worden ondernomen.

  06-11-2017

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief 6-11-2017)

- Er een nieuwe eigen verklaring voor bewindvoerders, curatoren en mentoren is gepubliceerd op Rechtspraak.nl. Uitvoerders kunnen de nieuwe eigen verklaring vanaf heden gebruiken.

- De beloningen in de Regeling beloning ongewijzigd blijven voor 2018. Lees meer >>

- Op de website van BPBI altijd actuele vacatures te vinden zijn.

  06-11-2017

 

Oktober

  Hanneke Huurman neemt afscheid van BPBI

Per 1 december aanstaande verlaat Hanneke Huurman de BPBI. Zij heeft zich 11 jaar lang met veel plezier ingezet voor de belangen van de leden. Door haar vertrek zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van directeur verenigingsbureau >>

Indien u interesse heeft, ontvangt het bestuur graag vóór 1 november uw cv voorzien van motivatie via bestuur@bpbi.nl. Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Julia den Hartogh, voorzitter BPBI (06-81195859).

  19-10-2017

  Uitstroom wanbetalersregeling bij Menzis

Per 1 juli 2016 zijn er 2 uitstroomregelingen toegevoegd aan de Zorgverzekeringswet:

- Ministeriële uitstroomregeling bijstandsgerechtigden;
- Uitstroomregeling voor wanbetalers die voor alle dossiers een regeling hebben getroffen.

Menzis is dit jaar begonnen met het actief benaderen van verzekerden (die zijn aangemeld als wanbetaler bij het CAK) om de mogelijkheid tot uitstroom te bespreken. Bewindvoerders kunnen zich aanmelden bij Menzis, wanneer zij van deze mogelijkheid gebruik willen maken voor hun cliënten. Lees meer >>

 

  19-10-2017

  Ministerie SZW spreekt van ‘waardevolle winst’

Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelde vast dat de BPBI heeft voldaan aan de verplichtingen die zijn verbonden aan de subsidieverlening voor het reeds afgeronde project Samen Verder. De toegekende subsidie is ongewijzigd vastgesteld. Dit positieve nieuws werd aangevuld met lovende woorden over de opbrengsten van het project. Zo waardeert het ministerie SZW de gemaakte werkafspraken als 'waardevolle winst' in de samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders, die ter inspiratie voor andere gemeenten kunnen dienen.

Heeft u al werkafspraken gemaakt met gemeenten? Wij worden graag geïnformeerd over uw ervaringen en de opbrengsten!

  19-10-2017

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief 19-10-2017)

- Naar aanleiding van een bezwaar door een bewindvoerder, de gemeente Den Haag veroordeeld is tot uitbetaling van de bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten van het hogere tarief. Lees hier de volledige uitspraak >>

  19-10-2017

 

Augustus

  Digitaal communiceren met de rechtbank dichterbij

Het nieuwe digitale systeem waarmee de rechtbanken toezicht gaan houden op bewindszaken komt  steeds dichterbij. Als alles goed gaat kunnen voor het einde van het jaar alle rechtbanken starten met het nieuwe Toezicht-systeem en daarbij stap voor stap professionele bewindvoerders aansluiten om digitaal gegevens uit te wisselen.

  17-08-2017

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief 17-8-2017)

- Bewindvoerders die klant zijn van ABN AMRO kunnen sinds kort vanuit het betaalpakket, zelf geld overboeken van de ABN AMRO leefgeldrekening naar de ABN AMRO beheerrekening.

  17-08-2017

 

Juli

  Bepaling noodzaak bewind ligt bij kantonrechter

Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat de gemeente Enschede de aanvraag bijzondere bijstand i.v.m. het ontbreken van aanvullende stukken ten onrechte buiten behandeling heeft gesteld.

  17-07-2017

  Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

  17-07-2017

  Uitstroom wanbetalersregeling bij Menzis

Per 1 juli 2016 zijn er 2 uitstroomregelingen toegevoegd aan de Zorgverzekeringswet:

- Ministeriële uitstroomregeling bijstandsgerechtigden;
- Uitstroomregeling voor wanbetalers die voor alle dossiers een regeling hebben getroffen.

 

  17-07-2017

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief 17-7-2017)

- ING Bank sinds 3 juli een nieuw formulier ‘Bewindvoering of curatele aanmelden’ hanteert, waarin verschillende extra vragen zijn opgenomen t.b.v. nieuwe wet- en regelgeving. Het nieuwe aanmeldformulier is te vinden op www.ing.nl/bewindvoering.

 

  17-07-2017

  Platform 31: factsheet armoede en schulden

Platform31 publiceert in samenwerking met Hogeschool Utrecht een Factsheet Armoede en Schulden welke onder andere inzicht geeft in de verdeling van armoede en schulden in Nederland en aanstuurt op een herijking van de concepten ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘zelfredzaamheid’.

Download de factsheet >>

  13-07-2017

 

Juni

  ACM onderzoekt gemeentelijke bewindvoering

De Autoriteit Consument en Markt bekijkt of de gemeente Deventer de Wet Markt & Overheid overtreedt bij beschermingsbewind. Deze gemeente biedt onder andere beschermingsbewind aan mensen aan met een laag inkomen die in financiële problemen zitten. Ze krijgen dan een bewindvoerder van de gemeente die hun financiële zaken regelt.

Lees meer >>

  29-06-2017

  Samen Verder in beeld

Het project Samen Verder heeft tot doel de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders te verbeteren. Op 8 juni jl. is tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Gooiland Theater een convenant gelanceerd en overhandigd aan staatssecretaris Klijnsma (SZW). Vele betrokken partijen hebben hun commitment aan dit convenant gegeven middels het ondertekenen van een intentieverklaring.

Het proces van het project Samen Verder is prachtig verbeeld en nu online te bekijken >>

  29-06-2017

  BPBI Bewindvoerdersdagen 2017

Wij zijn bijzonder trots, dat wij op 12 en 13 juni ruim 600 deelnemers hebben mogen verwelkomen op de 11e editie van de BPBI Bewindvoerdersdagen. De forse opkomst toont, dat onze beroepsgroep professionele ontwikkeling binnen onze branche ook hoog in het vaandel heeft staan. 

In de gezamenlijke sessies zijn actuele onderwerpen aan bod geweest: In de ochtend het verbeteren van de samenwerking met gemeenten middels het project 'Samen Verder' en in de middag een kennismaking met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. In masterclasses is dieper op de materie ingegaan van: schuldenproblematiek, mentorschap en curatele, aansprakelijkheid, ethiek en integriteit en time management.

We bedanken alle sprekers, deelnemers en standhouders voor hun bijdrage en verwelkomen u graag weer tijdens de editie van 2018.

Hanneke Huurman
directeur

  26-06-2017

  De verkeersboete wordt vernieuwd

Komende zomer introduceert het CJIB een nieuw vormgegeven verkeersboete.

  26-06-2017

  Meer keuzevrijheid qua energielevering

Keuzevrijheid op het gebied van energieleveranciers is er voor bewindvoerders en budgetbeheerders vrijwel niet. Het overgrote deel van de leveranciers weigert consumenten die onder bewind staan of werpt drempels op met hoge waarborgsommen.

  26-06-2017

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief juni 2017)

- 113 Online heeft een Handreiking zelfmoordpreventie opgesteld. U kunt hierin informatie over zelfmoord en zelfmoordpreventie vinden, een stappenplan om zelfmoordgedachten te herkennen en bespreekbaar te maken en hoe men een zelfmoordpreventie-protocol voor de organisatie kan maken.  

Infosheet >>
Handreiking >>

  26-06-2017

 

April

  BPBI Bewindvoerdersdagen

Op dinsdag 13 en woensdag 14 juni aanstaande vinden de BPBI bewindvoerdersdagen plaats. Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat aan deze dagen 5 PE punten zijn toegekend. Deze punten gelden bij deelname aan 1 volledig dagprogramma.

Meer informatie en aanmelden >>

  20-04-2017

 

Maart

  BPBI Bewindvoerdersdagen 2017

Op 13 en 14 juni aanstaande vinden de BPBI bewindvoerdersdagen plaats. Dit jaarlijks terugkerend congres is een uitstekende gelegenheid om bij te praten met branchegenoten en ervaringen uit te wisselen. We hebben een afwisselend programma met masterclasses over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast is er een informatiemarkt waar de deelnemers kennis kunnen maken met bedrijven uit de branche.

  30-03-2017

  Intentieverklaring CJIB

Op 21 maart jl. ondertekenden het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de beroepsvereniging Bewindvoerders WSNP (BBW) en de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders (BPBI) een intentieverklaring.

  30-03-2017

  Beoordeling wilsbekwaamheid door bewindvoerder

Van de bewindvoerder wordt bij wet verwacht dat redelijkerwijs wordt beoordeeld of een cliënt wils(on)bekwaam is als het gaat om het ‘werkveld’ van de beschermingsbewindvoerder.

  30-03-2017

  Wist-u-dat? (nieuwbrief maart 2017)

- Schuldinfo.com sinds kort een nieuwsbrief uitgeeft met actuele jurisprudentie en handige informatie? Nu aanmelden voor deze nieuwsbrief >>

  30-03-2017

 

Februari

  iDIN

iDIN is een nieuwe dienst van banken waarmee consumenten zich bij andere organisaties online kunnen identificeren, met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van hun eigen bank. Denk aan het inloggen bij een zorgverzekeraar of de Belastingdienst. Het is niet mogelijk om betalingen te doen met iDIN, het is enkel een digitaal identificatiemiddel.

Meer informatie >> 

  10-02-2017

  Opbouw codes Belastingdienst

Op aanslagen en aangiftes van de Belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Klik hier voor een handig overzicht van de gebruikte coderingen >>

Op de website van de Belastingdienst vindt u ook een Zoekhulp betalingskenmerk en aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer waarmee u het betalingskenmerk, het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer kunt achterhalen.

  10-02-2017

  Schakelteam Personen met Verward Gedrag

Vanaf 2018 moeten alle gemeenten en regio’s beschikken over een sluitende aanpak voor de ondersteuning van mensen met verward gedrag. Van hulpverleners wordt verwacht dat zij nauw samenwerken en de persoon centraal word gesteld. Hiervoor hebben de ministeries van VWS, VenJ en de VNG het Schakelteam Personen met Verward Gedrag ingesteld welke de aanbevelingen van het Aanjaagteam op zal volgen.

 

  10-02-2017

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief februari 2017)

Wist u dat?

- De Telegraaf onlangs een artikel heeft gepubliceerd waarin onze directeur Hanneke Huurman aandacht vraagt voor de regulering van inkomensbeheer om een kwetsbare doelgroep te beschermen. Lees hier het gehele artikel >>

 

  10-02-2017

 

Januari

  BPBI Bewindvoerdersdagen 2017

Op dinsdag 13 en woensdag 14 juni 2017 vinden de BPBI Bewindvoerdersdagen plaats. Zet u het vast in de agenda? De voorbereidingen zijn in volle gang, zodra mogelijk informeren wij u over de inhoud.

www.bewindvoerdersdag.nl

  30-01-2017

 

December

  Campagne tegen financieel misbruik ouderen gestart

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) start vandaag een nieuwe campagne om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Van Rijn slaat ook de handen ineen met banken om ouderen beter te beschermen tegen financieel misbruik. Banken gaan onderzoeken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van financieel misbruik. De campagnestart vindt plaats bij de Rabobank in Rotterdam.

  15-12-2016

  Herziening besluit gemeente Zwolle

Begin 2016 wijzigde de gemeente Zwolle haar beleid omtrent verstrekking van bijzondere bijstand. De gemeente bracht differentiatie aan op basis van de extra werkzaamheden door de bewindvoerder.

  12-12-2016

  Mkba schuldenproblematiek

In 2015 nam de Kamer een motie aan van kamerlid Yücel betreffende een maatschappelijke kostenbaten analyse voor schuldhulpverlening. Op 27 juni 2016 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer laten weten de motie uit te gaan voeren. De BPBI heeft via diverse kanalen verzocht de maatregel beschermingsbewind eveneens te betrekken in de analyse, helaas is hier geen gehoor aan gegeven.

  12-12-2016

  Financiële uitbuiting ouderen

"Voordat mijn nichtje weggaat, legt ze altijd netjes mijn pinpas weer terug". Deze radiospot vraagt landelijk aandacht voor financiële uitbuiting van ouderen. Ook op lokaal niveau zijn er diverse allianties actief rondom deze problematiek. 

  12-12-2016

  Uitvoeringstaken van Zorginstituut naar CAK

Met ingang van 1 januari 2017 gaan de uitvoeringstaken van het Zorginstituut Nederland over naar het CAK. Het betreft o.a. de wanbetalersregeling en de onverzekerdenregeling. Medio december informeert het Zorginstituut de (wanbetalende en onverzekerde) burger per brief over deze overgang.

  12-12-2016

  Persoonsgebonden budget

Portaal
Eerder dit jaar heeft de Kamer aangegeven een nieuw systeem te willen voor de pgb uitbetaling. Staatssecretaris Van Rijn wil per 2018 starten met het budgethoudersportaal. Daarbij gaan budgethouders zelf de uitbetaling en het beheer van hun pgb regelen; door online eenvoudig persoonsgegevens in te vullen, declaraties voor genoten zorg in te dienen en te communiceren met de verstrekker over het budget.

  12-12-2016

  Kennisnetwerk Belastingdienst

De Belastingdienst publiceert een nieuw online platform. Het platform is specifiek gericht op maatschappelijke dienstverleners, gerechtelijke vertegenwoordigers, overheden en fiscale dienstverleners die zich bezig houden met inkomstenbelasting particulieren en toeslagen. Ook particulieren die ouders, familie, vrienden en kennissen ondersteunen bij belasting- en toeslagzaken kunnen gebruik maken van het platform. Lees meer >>

  12-12-2016

  Nieuwsbrief 'Samen Verder'

Lees hier de het laatste nieuws over het project 'Samen Verder' >>

  12-12-2016

  Bereikbaarheid Verenigingsbureau

Het Verenigingsbureau van de BPBI is gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw (van 26 tot en met 30 december).

Wij wensen u fijne feestdagen!

  12-12-2016

  Vergunningsplicht levensexecuteur (Wft)

Op verzoek van de BPBI heeft de AFM zich uitgesproken over de vergunningsplicht van de levensexecuteur. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft u een vergunning nodig om betaal- en/of spaarrekeningen te openen voor klanten. Deze vergunningsplicht geldt ook voor professionele levensexecuteurs.

Indien u bij de AFM bekend bent als 'aangesloten organisatie' via het lidmaatschap van de Stichting FTI, dan voldoet u dus aan deze vergunningsplicht.

  08-12-2016

  Samen Verder - een bezoek aan pilotgemeente Venlo

Tijdens het bezoek van BPBI aan de pilotgemeente Venlo in het kader van het project Samen Verder blijkt dat de gemeente Venlo hard aan de weg heeft getimmerd om de samenwerking met bewindvoerders/budgetbeheerders te verbeteren.

De gemeente heeft hier vorm aan gegeven door een ‘poule’ op te richten waarin bewindvoerders/budgetbeheerders zich voornamelijk conformeren aan dezelfde visie; het belang van de burger voorop stellen! Burgers die zich melden bij de gemeente met een financiële hulpvraag worden geattendeerd op de bewindvoerders/budgetbeheerders die onderdeel uit maken van de poule. De poule is toegankelijk voor iedere partij mits er aan de randvoorwaarden wordt voldaan (o.a. lidmaatschap BPBI of soortgelijke branchevereniging, AFM vergunning voor budgetbeheerders). Leden van de poule kunnen o.a. op zeer eenvoudige wijze de vergoeding voor de kosten onderbewindstelling indienen, tevens wordt er vergoeding verstrekt voor budgetbeheer.

Een heel mooi voorbeeld van hoe vanuit de visie om de burger centraal te stellen een goede samenwerking tussen gemeente en bewindvoerders/budgetbeheerders wordt gerealiseerd!

  02-12-2016

 

November

  Nieuw bestuur, nieuw elan

De BPBI heeft in de Algemene Ledenvergadering van 3 november jl. een nieuw bestuur gekozen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Julia den Hartogh, Miranda de Vries, Corno van Renssen en Marcel Kooi. Voorzitter is Marcel Verheijden geworden. Met uitzondering van Julia den Hartogh, zijn alle bestuursleden via hun organisatie lid van de BPBI.

  10-11-2016

  Tarieven 2017

Onlangs heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekend gemaakt dat de beloningen in de Regeling beloning curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren ongewijzigd blijven voor 2017. Lees meer >>

  10-11-2016

 

Oktober

  Aanpassing vrijstellingsregeling Wft

Op 7 september jl. is een aanpassing van de vrijstellingsregeling Wft gepubliceerd in de Staatscourant. De vrijstelling van de vergunningplicht voor bemiddelen is verbreed voor bewindvoerders en curatoren. De verbreding heeft betrekking op andere financiële producten dan het openen van rekeningen, te denken valt aan het afsluiten van verzekeringen en beleggen voor cliënten.

  13-10-2016

  Duur beloning en problematische schulden

Regelmatig wordt de BPBI gevraagd hoe lang de beloning in het kader van problematische schulden in rekening mag worden gebracht.

  13-10-2016

  Besluit breed moratorium (adempauze)

Om uit de schulden te komen, is een adempauze soms wenselijk. Tijdelijk geen brieven van deurwaarders op de mat, geen telefoontjes van bedrijven die vragen waar hun geld blijft, geen aanmaningen van de belastingdienst of andere overheidsorganisaties. Tijd om overzicht te krijgen in de financiën en een plan te maken voor een realistische afbetaling.

  13-10-2016

  Uw mening telt!

Welke onderwerpen ziet u graag behandeld tijdens de BPBI Bewindvoerdersdagen in 2017? We vernemen het graag! Geef via deze link uw voorkeuren door.

  13-10-2016

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief oktober 2016)

- Per 1 januari 2017 wijzigt de naam van SNS Bank N.V. in 'de Volksbank N.V.'.
De merken ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en ZwitserlevenBank maken vanaf die datum gebruik van dezelfde bankvergunning.

In de aanbevelingen van het LOVCK staat dat vermogen van meer dan €100.000 verdeeld moet worden over meerdere banken die vallen onder de garantieregeling van de DNB. En wel zodanig dat het saldo op de banken van eenzelfde vergunninghouder, te samen geen hoger bedrag bedraagt dan €100.000.

  13-10-2016

 

Augustus

  Problematische schulden: eigen schuld?

Onlangs werd het rapport 'Eigen Schuld? - een gedragswetenschappelijk perspectief op problematische schulden' gepubliceerd. In dit onderzoeksrapport staat de vraag centraal welke rol niet-cognitieve mentale kenmerken en vermogens spelen wanneer sprake is van problematische schulden. Lees meer >>

  18-08-2016

 

Juni

  BPBI verwelkomt 400e lid

Het is een warme lentedag als we richting Huizen rijden. Wij zijn onderweg naar het kantoor Bewindvoering 't Gooi B.V. van Piet Veldhuizen. Hij is zijn kantoor in 2012 gestart en de dienstverlening bestaat uit curatele, beschermingsbewind en mentorschap.

  10-06-2016

  Forse toename schuld- en beschermingsbewind

In 2015 waren er 9% meer familierechtelijke zaken bij de kantonrechter. Het betreft voornamelijk zaken die betrekking hebben op bewinden, zoals verzoeken tot bewindvoering  en het verlenen van machtigingen. De Rechtspraak constateerde in het Jaarverslag 2014 al een sterke toename van dit soort zaken; deze trend zette zich in 2015 voort. Vooral schuldenbewind en beschermingsbewind nemen sterk toe. Eind 2014 waren er 260.000 lopende bewindzaken, eind 2015 waren dit er 295.000.

Bron: De Rechtspraak

  10-06-2016

  Concept wijziging Beloningsregeling CBM

Een voorstel voor een wijziging inzake de Beloningsregeling Curatoren Bewindvoerders en Mentoren is ter consultatie opengesteld. De beoogde wijziging heeft onder andere tot doel een bandbreedte in de indexeringsbepaling te bewerkstelligen zodat de beloningen niet bij elke minieme wijziging aangepast hoeven te worden. Het volledige voorstel leest u hier. De mogelijkheid om een reactie te geven op dit voorstel sluit op 4 juli 2016.

  10-06-2016

  Concept wijziging vrijstellingsregeling Wft

Bewindvoerders sluiten namens hun rechthebbenden de nodige verzekeringen af. Volgens de huidige regelgeving vervult de bewindvoerder daarmee een bemiddelende rol in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Er is nu een internetconsultatie gestart om hierin een wijziging aan te brengen middels een nieuwe vrijstelling van de vergunningplicht en het doorlopend toezicht inzake bemiddelen voor bewindvoerders en curatoren. De mogelijkheid om een reactie te geven op dit voorstel sluit op 28 juni 2016. Lees meer >>

  10-06-2016

  Concept besluit breed moratorium

Om uit de schulden te komen, kan het soms nodig zijn een adempauze te krijgen. Tijdelijk geen brieven van deurwaarders op de mat, geen telefoontjes van bedrijven die vragen waar hun geld blijft, geen aanmaningen van de belastingdienst of andere overheidsorganisaties. Tijd om orde en overzicht te krijgen in de financiën en een plan te maken om op een realistische manier schulden te gaan afbetalen. Daarom willen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een ‘breed moratorium’ instellen. Een concept besluit is onlangs ter consultatie gepubliceerd. Reacties hierop kunnen tot juli 2016 worden ingestuurd. 

  10-06-2016

  Bewindvoerdersdagen groot succes

De BPBI Bewindvoerdersdagen eind mei waren een groot succes. We ontvingen verdeeld over twee dagen, ruim 600 deelnemers!

  10-06-2016

  Geen inning na afronding minnelijke schuldregeling

Op 4 februari jl. vond het dertigledendebat plaats over schuldenproblematiek bij huishoudens. Dit leidde tot vragen van Tweede Kamerlid Schouten (CU) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhof. Deze heeft schriftelijk toegezegd dat sinds 1 januari 2016 openstaande sancties in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), niet langer ten uitvoer worden gelegd na een positieve afronding van een minnelijke schuldregeling. Daarbij wordt ook rekening gehouden met boetes die vóór 1 januari 2016 zijn opgelegd. De volledige toezegging leest u hier >>

  10-06-2016

  Magazine ZELF

Om financieel kwetsbare mensen zelfredzaam te maken, is innovatie in de financiële zorgverlening nodig. Met het magazine ZELF ontstaat een platform waar enthousiast en gedreven wordt gewerkt aan ontwikkelingen op dit vlak. Het magazine bevat artikelen van vernieuwers voor vernieuwers, die werken aan de financiële zelfredzaamheid van mensen.
 
Het magazine wordt in een beperkte oplage aan een selecte groep gestuurd. Geïnteresseerden kunnen zich op www.zelfmagazine.nl aanmelden om het magazine digitaal te ontvangen.

  10-06-2016

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief 10-6-2016)

- De Nationale Ombudsman onlangs een kritisch rapport publiceerde over de werking van gemeentelijke schuldhulpverlening, benaderd vanuit het burgerperspectief. Lees hier het hele rapport >>

  10-06-2016

 

April

  Tool beslagvrije voet

Sinds kort is er een webtool die mensen in staat stelt inzicht te krijgen in vaststelling van hun beslagvrije voet. Bij de tool is er een video met eenvoudige uitleg over wat een beslagvrije voet is.

  25-04-2016

  BPBI Bewindvoerdersdagen 2016

Op 25 en 26 mei aanstaande vinden de jaarlijkse BPBI Bewindvoerdersdagen plaats.

De onderwerpen in vogelvlucht:
- Executie- en beslagrecht en rol bewindvoerder bij schuldenproblematiek (André Moerman)
- Actualiteiten in sociale zekerheid
- Grensoverschrijdend gedrag
- Nalatenschappen
- Zelfredzaamheid
- Privacy wetgeving

Aan de Bewindvoerdersdagen zijn 4 PE punten toegekend door de accreditatiecommissie van de BPBI.

Ga naar www.bewindvoerdersdag.nl voor het uitgebreide programma en om aan te melden.

  07-04-2016

  Balanceren op het bestaansminimum

Bewindvoerders hebben veel te maken met schuldenproblematiek. Tijdens de plenaire openingssessie van de Bewindvoerdersdagen bespreekt André Moerman (www.schuldinfo.nl) actuele ontwikkelingen in het executie- en beslagrecht en de rol van bewindvoerder bij schuldenproblematiek. Vanwege de wijze van invordering van schulden staat het bestaansminimum voortdurend onder druk. Op de bewindvoerder rust een grote verantwoordelijkheid.

  07-04-2016

  Masterclasses

Mark Cornelissen (De Wijsmaker) belicht in zijn masterclass de ontwikkelingen in sociale zekerheid. Hij neemt u mee in het doolhof van regelingen en gaat dieper in op een aantal interessante onderdelen.

  07-04-2016

  Informatiemarkt

Tijdens de Bewindvoerdersdagen is er een informatiemarkt met bedrijven die producten en/of diensten voor onze branche leveren. De volgende bedrijven zijn vertegenwoordigd:

  07-04-2016

  Ketenpartners

Wij zijn zeer verheugd tijdens deze editie ook een aantal ketenpartners te mogen verwelkomen. U kunt hen vragen stellen en uw ervaringen delen.

  07-04-2016

  Wist-u-dat? (nieuwsbrief maart/april 2016)

- De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoord heeft gegeven op vragen van kamerlid Karabulut over het bericht dat gemeenten in 2015 een half miljard euro tekort hebben op de bijzondere bijstand. Lees meer >>

- De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tevens antwoord heeft gegeven op vragen van kamerlid Karabulut over het bericht dat ‘gemeenten mensen met problematische schulden niet helpen’. Lees meer >>

  07-04-2016

 

Februari

  In gesprek met Staatssecretaris Jetta Klijnsma

Onlangs brachten directeur Hanneke Huurman en voorzitter Jan Mastwijk een bezoek aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma. Het gesprek ging over de voortgang van het project ‘Samen Verder’ (ter bevordering van de samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders).

 

  29-02-2016

  Nieuw verzekeringsarrangement ABN AMRO

Met het verzekeringsarrangement van ABN AMRO Verzekeringen kunnen bewindvoerders de aansprakelijkheid en inboedel van hun cliënten in één keer verzekeren.

  29-02-2016

  Aanjaagteam Verwarde Personen

In september 2015 is het landelijke Aanjaagteam Verwarde Personen geïnstalleerd. Het team staat onder leiding van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn. Lees hier het krantenartikel >>

  29-02-2016

  Project 'Samen Verder'

Vrijdag 19 februari kwam de werkgroep van project Samen Verder bijeen in Den Dolder met als doel de uitkomsten van de regiobijeenkomsten te vertalen naar kaders voor het beoogde convenant om de samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders te verbeteren. De deelnemers waren enthousiast, constructief en gedreven.
 

  29-02-2016

  Wist u dat? (nieuwsbrief februari 2016)

Wist u dat?

  29-02-2016

 

Januari

  Jaarafsluiting 2015 - PGB

De afronding van het eerste jaar PGB, middels trekkingsrecht, is in zicht. Tot uiterlijk 10 maart 2016 kunt u namens uw cliënt HIER het verantwoordingsvrij bedrag opvragen, declaraties indienen of een vrijwillige storting doen (middels formulieren).

  21-01-2016

  Update Belastingdienst

Naar aanleiding van signalen vanuit de BPBI en enkele bewindvoerders, wijzigt de Belastingdienst per 15 februari het proces rondom het registeren van het rekeningnummer voor onder beschermingsbewind gestelden. In het huidige proces van administreren kan een onder beschermingsbewind gestelde het rekeningnummer aanpassen, zonder medewerking van de bewindvoerder. Na 15 februari is dat niet meer mogelijk.

  21-01-2016

  Agressieprocedure OM

We zien het tegenwoordig helaas steeds vaker: bedreigingen of agressie tegen onze bewindvoerders. Met het OM zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen bij bedreiging en/of agressie. We mogen daarbij aansluiten op het landelijk beleid dat het OM heeft ingesteld voor beroepsgroepen met een publieke taak

  21-01-2016

  Toegang wettelijk vertegenwoordigers tot e-overhei

De werkgroep Wettelijke Vertegenwoordiging, waar BPBI onderdeel van is, heeft een opzet gemaakt voor de toegang van wettelijke vertegenwoordigers van meerderjarigen tot de e-overheid.

  21-01-2016

  Wist u dat? (nieuwbrief januari 2016)

Wist u dat?

  21-01-2016

 

December

  De tarieven 2016 zijn vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Een overzicht van de tarieven voor 2016 vindt u hier. 
  04-12-2015

 

November

  Onderzoeksrapport Bartels

Het onderzoeksrapport van Bureau Bartels inzake een ‘Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden’ is afgelopen vrijdag aangeboden aan de Tweede Kamer. De belangrijkste bevindingen brengen wij graag bij u onder de aandacht:
Inzicht in de toename van het aantal onderbewindstelling per toestand over de periode 2010-2014.

  30-11-2015

  jurisprudentie inzake verzoek opheffing bewind

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 oktober jl. een uitspraak gedaan inzake een verzoek tot opheffing onderbewindstelling waarbij doorbetaling van de vaste lasten door de Sociale Dienst als mogelijk alternatief werd aangedragen.

  30-11-2015

  BPBI te gast bij Reporter Radio

Op 8 november jongstleden was o.a. Hanneke Huurman te gast bij Reporter Radio, een programma van NPOradio1 waarbij beschermingsbewind centraal stond. Heeft u de uitzending gemist? U kunt hem hier terugluisteren.

  30-11-2015

  Project Samen Verder in volle gang!

De regiobijeenkomsten voor het project Samen Verder zijn in volle gang!

  30-11-2015

  Digitale communicatie door de Belastingdienst

De Belastingdienst is haar campagne gestart inzake de overgang naar enkel digitale communicatie. Personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteld vormen in deze regeling een uitzonderingspositie. Klikt u hier voor de publicatie waarin deze uitzonderingspositie is vastgelegd. 

  30-11-2015

 

Oktober

  BPBI stuurt Tweede Kamer brief inzake PGB In reactie op de Kamervragen inzake PGB en beantwoording daarop, heeft de BPBI een brief gestuurd ter attentie van de heren Van Dijk (PvdA) en Potters (VVD). Lees hier de volledige brief. 
  23-10-2015

  Schuldbemiddeling door beschermingsbewindvoerders. Vandaag is een verzoek aan staatssecretaris Dijkhof verstuurd om verduidelijking te verstrekken over de positie van de beschermingsbewindvoerder in relatie tot schuldbemiddeling. Lees hier de volledige brief. 
  23-10-2015

 

Juli

  SAMEN met gemeenten komen we VERDER Van het Ministerie van SZW ontvingen wij het heugelijke nieuws dat onze subsidieaanvraag voor het project "Samen Verder" is toegekend. Dit project heeft tot doel de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders te verbeteren.
 
  10-07-2015

  Uitzending LifestyleXperience RTL4

Kijk hier naar ons item in de uitzending van zondag 21 juni 2015 van LifestyleXperience op RTL4 en kom meer te weten over de BPBI en de branche van beschermingsbewind!

Bekijk hier het filmpje >>

  08-07-2015

 

Juni

  BPBI in RTL4 programma LifestyleXperience

Kijk op zondag 21 juni 2015 om 14.20u naar LifestyleXperience op RTL4 en kom meer te weten over de BPBI en de branche van beschermingsbewind!

Het programma wordt herhaald op zaterdag 27 juni om 15.10u op RTL4.
Bekijk hier het filmpje >>

  18-06-2015

  Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’

Maandag 16 juni jl. gaf Staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)het startsein van een landelijke campagne om ouderen beter te beschermen tegen financiële uitbuiting. Het tegengaan van financiële uitbuiting maakte een belangrijk deel uit van het actieplan 'Ouderen in Veilige Handen' dat sinds 2011 bestaat. De Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’ is onderdeel van het vervolg op dat actieplan dat de staatssecretaris tijdens een conferentie over ouderenmishandeling bekend maakte.

 

  16-06-2015

 

Mei

  Bewindvoerdersdagen wederom groot succes!

Op dinsdag 12 en woensdag 13 mei vonden in Almere de 10e jaarlijkse BPBI Bewindvoerdersdagen plaats. Gedurende deze 2 dagen konden leden en niet-leden kennis opdoen tijdens de verschillende workshops en informatie en kennis delen met elkaar.

  15-05-2015

  Kamervragen verplicht lidmaatschap voor bank Recentelijk zijn er Kamervragen gesteld over het feit dat er bewindvoerders zijn die, ondanks dat de toepasselijke regelgeving dit niet vereist, door het beleid van een bank zonder lidmaatschap van een branche- of beroepsvereniging geen bankrekening kunnen openen.
  15-05-2015

 

April

  Bewindvoerders boos op ABN AMRO De Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) is boos op de ABN AMRO. De bank heeft aangekondigd de tarieven die financiële dienstverleners voor het aanhouden van bankrekeningen moeten, betalen per 1 mei 2015 fors te zullen verhogen.
  17-04-2015

 

December

  Belastingdienst richt contactcentrum in In mei 2014 waren de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) en de Belastingdienst een procedure overeengekomen voor het doorgeven van rekeningnummers. Sinds de nieuwe wetgeving van kracht is, moet het bankrekeningnummer op naam van de onder bewind gestelde staan. Deze procedure bleek niet optimaal te werken aan zowel de kant van de Belastingdienst als aan de kant van beschermingsbewindvoerders.
  15-12-2014

 

November

  Centraal punt bewindvoerders bij Belastingdienst In mei 2014 zijn de BPBI en de Belastingdienst een procedure overeengekomen voor het doorgeven van rekeningnummers. Sinds de nieuwe wetgeving van kracht is, moet het bankrekeningnummer op naam van de onder bewind gestelde staan. Deze procedure blijkt nog niet optimaal te werken aan zowel de kant van de Belastingdienst als aan de kant van beschermingsbewindvoerders.
  17-11-2014

  BPBI verbaasd over tarievenregeling Het bestuur van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders heeft verbaasd gereageerd op de regeling Tarieven zoals die per 1 januari 2015 gaat gelden voor curatoren, bewindvoerders en mentoren.
  11-11-2014

  Beantwoording Kamervragen Recentelijk zijn kamervragen gesteld door het Kamerlid Van Nispen (SP) over beschermingsbewind en het toezicht daarop door de kantonrechter.
  04-11-2014

 

September

  Rabobank verbetert klantbediening In goed overleg met de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) heeft Rabobank besloten af te zien van het voornemen om informatiekosten voor particuliere rekeningen door te belasten aan de professionele bewindvoerder.
  25-09-2014

 

Augustus

  Regeling inzake beloning CBM Recentelijk heeft een internetconsultatie plaats gevonden over de regeling inzake de beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren.
  19-08-2014

  Overlijden Cor Struijk Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van de heer Cor Struijk op 4 augustus 2014.
  05-08-2014

 

Juli

  Nieuwsbrief juli De BPBI nieuwsbrief van juli is uit! Lees deze HIER.
  23-07-2014

  Bereikbaarheid tijdens zomerperiode Gedurende de zomervakantie, van maandag 21 juli tot en met vrijdag 29 augustus a.s., is het verenigingsbureau beperkt bereikbaar. Voor dringende zaken kunt u een email sturen naar info@bpbi.nl.
 
Wij wensen u een fijne zomervakantie!
  09-07-2014

 

Juni

  Nieuwsbrief juni De BPBI nieuwsbrief van juni is uit! Lees deze HIER.
  25-06-2014

  BPBI overlegt met CJIB Recentelijk heeft de BPBI samen met het BBW overleg gehad met een afvaardiging van het CJIB. De insteek van dit overleg was om te verkennen wat het CJIB voor de BBW en BPBI kan betekenen en wat de BBW en de BPBI voor het CJIB kunnen betekenen en te inventariseren of er een nadere samenwerking kan ontstaan. Dit najaar zal een vervolgoverleg plaatsvinden waarbij mogelijke oplossingen zullen worden doorgenomen. 
  04-06-2014

 

Mei

  Nieuwsbrief mei De BPBI nieuwsbrief van mei is uit! Lees deze HIER.
  30-05-2014

  Bewindvoerdersdag 2014 groot succes! Donderdag 15 mei jl. vond in Almere de jaarlijkse BPBI bewindvoerdersdag plaats. De nieuwe locatie bood meer ruimte om invulling te geven aan de steeds groter wordende belangstelling voor deze bijeenkomst. Een gelegenheid om kennis op te doen en te leren van de inleiders. Maar ook om elkaar te ontmoeten en onderling ervaringen uit te wisselen.
 
  19-05-2014

  World Congress on Adult Guardianship Van 28 mei 2014 tot 30 mei 2014 vindt in de Verenigde Staten nabij Washington DC (Arlington,Virginia) het "World Congress on Adult Guardianship" plaats. Het wordt georganiseerd door het International Guardianship Netwerk (IGN), een wereldwijd actief, onafhankelijk en informeel netwerk met als doel om elkaar hulp, informatie en een netwerk te bieden.
  12-05-2014

  Oplossing inzake 1-rekeningnummer Naar aanleiding van de problematiek rondom '1-bankrekeningnummer' uit ons voorgaande nieuwsbericht, zijn wij verheugd u te kunnen informeren dat de Belastingdienst samen met de BPBI een werkwijze heeft ontwikkeld om het correspondentieadres van de beschermingsbewindvoerder op te nemen in haar databases.
  07-05-2014

 

April

  Nieuwsbrief april De BPBI nieuwsbrief van april is uit! Lees deze HIER.
  28-04-2014

  Uitstel tariefverhoging Rabobank Enige tijd geleden maakte de Rabobank het voornemen bekend de tarieven voor het zakelijk betaalverkeer sterk te verhogen.
  02-04-2014

 

Maart

  Aanpassing Centraal Curatele en Bewindregister Op 1 januari jl. is de Wet wijziging Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap in werking getreden.
  24-03-2014

  Overleg over problemen Belastingdienst Recentelijk heeft de BPBI overleg gehad met de Belastingdienst.
  10-03-2014

 

Februari

  BPBI bespreekt bewindvoerdersproblematiek banken Naar aanleiding van de problematiek rondom het openen van beheer- en leefgeldrekeningen bij verschillende banken, heeft de BPBI een commissie samengesteld bestaande uit de bestuursleden Bram van Vegchel en Jan Schaeffer, BPBI-leden Fenny Tjeenk Willink en Joyce Brandt en directeur Hanneke Huurman.
  26-02-2014

  Bewindvoerdersdag 2014 De jaarlijkse BPBI-Bewindvoerdersdag vindt dit jaar plaats op donderdag 15 mei 2014. Deze dag is bij uitstek geschikt om uw kennis te vergroten door het volgen van interessante workshops en/of lezingen, verzorgd door diverse deskundigen, en om collega's te treffen om ervaringen uit te wisselen en met elkaar bij te praten.
  20-02-2014

  Teeven opent Goedvertegenwoordigd.nl Mentorschap Netwerk Nederland (MNN) en Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) hebben met financiële steun van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het VSB fonds het initiatief genomen een kennisplatform en website op te zetten: GoedVertegenwoordigd.nl.
  19-02-2014

  Bewindvoering regelen bij ING In samenspraak met de BPBI is de ING continue bezig de dienstverlening van ING richting particuliere beheerders (o.a. bewindvoerders) te verbeteren.
  06-02-2014

 

Januari

  Besluit kwaliteitseisen Het Staatsblad heeft op 31 januari jl. het 'Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren' gepubliceerd.
  31-01-2014

  Utrecht vereenvoudigt procedure na overleg Naar aanleiding van signalen van bewindvoerders dat bij de Gemeente Utrecht de aanvraag voor bijzondere bijstand alleen nog maar via de DigiD te regelen zou zijn, is de BPBI met de Gemeente Utrecht in gesprek gegaan.
  20-01-2014

 

December

  10-jarig jubileum BPBI Op 12 december 2013 heeft de BPBI samen met haar leden en partners uit de branche haar 10-jarig jubileum mogen vieren.
  14-12-2013

 

November

  Rapport Nationale Ombudsman - deurwaarders De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer heeft een rapport geschreven waarin de manier waarop deurwaarders beslag leggen op inkomen zoals loon, toeslagen en uitkeringen worden onderzocht.
  21-11-2013

  Nieuwsbrief november De BPBI nieuwsbrief van november is uit! Lees deze HIER.
  13-11-2013

  Spreiding vermogen cliënt boven €100.000

In de nieuwe (dd. 1 juni 2013) aanbevelingen van het LOVCK staat dat vermogen van meer dan €100.000 verdeeld moet worden onder meerdere banken (niet vallend onder dezelfde vergunninghouder bij de DNB) die vallen onder de garantieregeling van de DNB, zodanig dat op de rekeningen bij banken van eenzelfde vergunninghouder te samen geen hoger bedrag staat dan €100.000.

  01-11-2013

  Opvragen niet-saneerbare vorderingen CJIB

Sinds kort is het voor bewindvoerders mogelijk om bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau een opgave van niet-saneerbare vorderingen (NSV) te krijgen.

  01-11-2013

  UWV Divisie Uitkeren

Bij het UWV is de Divisie Uitkeren na veelvuldig overleg met het bestuur van de BPBI de afgelopen maanden bezig geweest om verbeteringen in de werkprocessen te implementeren.

  01-11-2013

  Overleg bestuur BPBI & Expertgroep CBM

Het bestuur heeft op 4 juli 2013 gesproken met de Expertgroep CBM (Curatele, Bewindvoering en Mentorschap). Een aantal onderwerpen kwam voorbij:

  01-11-2013

  De taak van de bewindvoerder na het overlijden van

Veel bewindvoerders vragen zich af wat hun taak is na het overlijden van degene wiens vermogen onder bewind is gesteld en of er nog wel een taak voor hen is weggelegd. Bij de beantwoording van deze vraag is het allereerst goed vast te stellen hetgeen de wet hierover zegt.

  01-11-2013

  SBI code Bewind & Curatele

Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister (KvK) krijgt een SBI-code. Deze code geeft aan wat de belangrijkste activiteit van een bedrijf is. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008 (voorheen BIK) en is opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij gebruiken dit om bedrijven in te delen naar hun hoofdactiviteiten.

  01-11-2013

 

Oktober

  Taak bewindvoerder na het overlijden rechthebbende Veel bewindvoerders vragen zich af wat hun taak is na het overlijden van degene wiens vermogen onder bewind is gesteld en of er nog wel een taak voor hen is weggelegd. Bij de beantwoording van deze vraag is het allereerst goed vast te stellen hetgeen de wet hierover zegt.
  24-10-2013

 

September

  Uitbreiding dienstverlening Bewindvoerders Wsnp Vanaf 1 januari 2013 is het voor bewindvoerders Wsnp mogelijk om, op basis van een arrangement met de Raad voor Rechtsbijstand, een toevoeging aan te vragen voor verzoekschriftprocedures zoals beschreven in de artikelen 287 lid 4, 287a en 287b van de Faillissementswet.
  19-09-2013

 

Augustus

  Oprichting nieuwe branchevereniging Onlangs is een nieuwe branchevereniging opgericht, de NBBI. Deze afkorting staat voor: Nederlandse Branchevereniging Bewindvoering & Inkomensbeheer.
  26-08-2013

 

April

  ZN en BPBI bewindvoerders bestrijden problemen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI) hebben 23 april 2013 een intentieverklaring getekend. Daarin hebben zij  een verbeterde werkwijze tussen beide partijen afgesproken. Ze hopen hiermee te voorkomen  dat mensen een schuld krijgen bij een zorgverzekeraar of terecht komen in de bronheffing* van CVZ.
  24-04-2013


 

 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign