Mededelingen

 
 • Save the date: Bewindvoerdersdag 2019
 • Staat 3 oktober al in uw agenda? Op deze datum vindt de BPBI Bewindvoerdersdag plaats. Dit jaar belooft een mooie editie te worden die in het teken staat van ‘positieve gezondheid’. Binnenkort meer informatie en de mogelijkheid om u in te schrijven voor
  dé vakdag van het jaar.
    15-03-2018

   
 • Fijne feestdagen!
 •   13-12-2017

   
 • Wijziging rekeningnummers CJIB
 • Binnenkort gaat het CJIB als gevolg van een rijksbrede aanbesteding, over naar een andere huisbankier: de ING. Als gevolg hiervan veranderen alle rekeningnummers in de transacties met burgers, ketenpartners en derden. ...
    18-04-2016

   
 • Effectief communiceren voor bewindvoerders
 • Heeft u ook weleens te maken met bedreigingen en/of agressie?
  We horen het tegenwoordig helaas steeds vaker: bedreigingen of agressie tegen bewindvoerders. De BPBI is hiervoor inmiddels hét aanspreekpunt voor beschermingsbewindvoerders.

    ...
    15-07-2015

   
 • Aanleveren stukken jaarlijkse controle BPBI
 • Het verenigingsbureau van de BPBI krijgt veel vragen over de aanlevering van stukken voor de jaarlijkse kwaliteitscontrole. Graag wijzen wij onze leden op de brief van dd. 19 maart, waarin dit duidelijk staat omschreven. ...
    01-07-2015

   
 • Landelijke nieuwsbrief expertgroep CBM 4-2015
 • In april stuurde de landelijke expertgroep CBM een nieuwsbrief rond. Hierin staan onder andere de volgende onderwerpen opgenomen:

  - plan van aanpak
  - formulieren
  - aanbevelingen
  - beloning
  - accountantsverklaring en verslag
  - eigen verklaring
  - VOG

  De volledige nieuwsbrief vindt u onder 'downloads' >> 'Expertgroep CBM'.
    30-04-2015

   
 • BTW kwestie bewindvoering
 • Al enige tijd geleden is er onrust waargenomen met betrekking tot de BTW en de vraag of beschermingsbewindvoerders hiervoor worden vrijgesteld of niet. Tijdens de ALV van december 2013 is besloten om als branchevereniging geen actie te ondernemen op deze beweging gezien de mogelijke negatieve gevolgen voor leden met een vrijstelling. ...
    08-04-2015

   
 • Extra BBW cafĂ©
 • In verband met de grote interesse hebben wij een extra BBW café (exclusief voor BPBI leden) ingepland op woensdag 22 april aanstaande! Aan deze training kent de BPBI 3 PE punten toe.

  De bewindvoerder Wsnp: Vriend of vijand? Hoe denkt en handelt de bewindvoerder Wsnp? Met meer kennis van de theoretische en zeker ook praktische kant van de Wsnp kunt u de belangen van uw cliënt beter behartigen. ...
    19-03-2015

   
 • Mijn ING - Downloaden alle rekeningen
 • Sinds donderdag 12 februari is het mogelijk geworden om binnen Mijn ING, waar veel bewindvoerders gebruik van maken, op de pagina ‘Af- en bijschrijvingen downloaden’ ook alle rekeningen in 1x te downloaden. De oude wijze was via de link ‘Downloaden voor bewindvoerders’ op de pagina ‘Hoeveel kunt u rood staan?’. Deze route is hierdoor komen te vervallen.

  Onderstaand een schermprint waar de bewindvoerder de optie nu kan vinden:
    18-02-2015

   
 • Kennisevent wet Werk & Zekerheid (PE)
 • Wet ‘Werk en Zekerheid’
  Door de nieuwe wet ‘Werk en Zekerheid’ gaat er vanaf 2015 flink wat veranderen op het gebied van arbeidsrecht. Deze wet is onder andere bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken en de rechtspositie van de flexwerkers te versterken. Daarbij wordt met deze wet beoogd meer werknemers vanuit de WW deel te laten nemen aan het arbeidsproces. ...
    20-01-2015

   
 • Nieuwe verzoekschrift formulieren - Rechtspraak.nl
 • De Rechtspraak heeft verzocht om ten behoeve van een adequate verwerking van nieuwe verzoekschriften de volgende voorschriften te volgen. Goed en juist ingevulde verzoeken zullen leiden tot een snellere af-en behandeling van het verzoek. Niet volledig ingevulde verzoeken zullen door de administratie retour worden gezonden ter aanvulling. ...
    19-01-2015

   
 • Regeling beloning cbm
 •   11-11-2014

   
 • EVC voorlichtingsbijeenkomst
 • Sinds 1 januari gelden er nieuwe kwaliteitseisen voor beschermingsbewindvoerders. Per 1 april 2016 moet u als bewindvoerder beschikken over een afgeronde, passende opleiding op minimaal Mbo-4 niveau danwel een diploma dat toegang geeft tot een HBO-opleiding (havo, vwo). ...
    03-11-2014

   
 • Diploma halen met EVC traject
 • Indien u of uw medewerkers nog niet aan de minimale opleidingseisen voldoen, is er de mogelijkheid om in een versneld traject een landelijk erkend MBO- of HBO diploma te behalen. ...
    09-10-2014

   
 • Bestuurssamenstelling BPBI
 • Het huidige bestuur van de BPBI is door de Algemene Ledenvergadering benoemd op 24 maart 2011. Volgens de statuten (artikelen 8 en 9) geldt de benoeming voor vier jaar. ...
    22-09-2014

   
 • Nieuwsupdate UWV
 • Naar aanleiding van vele reacties op onze laatste nieuwsbrief (mei 2014) over de werkwijze, zoals voorgesteld door het UWV, aangaande de digitalisering van de dienstverlening aan bewindvoerders (betaalspecificaties en jaaropgaven) delen wij u het volgende mede. ...
    19-06-2014

   
 • Servicelijn Schuldhulpverlening Essent
 • Geachte relatie,
  Speciaal voor schuldhulpverleners zoals kredietbanken en sociale diensten, heeft Essent de Servicelijn Schuldhulpverlening. Een directe toegang waar u geholpen wordt door één van onze gespecialiseerde medewerkers. ...
    28-05-2014

   
 • Presentaties Bewindvoerdersdag 2014
 • Op 15 mei jl. vond de landelijke BPBI Bewindvoerdersdag plaats in het Van der Valk Hotel Almere. De presentaties die deze dag zijn gegeven kunt u hieronder downloaden: ...
    22-05-2014

   
 • Formats jaarlijkse & driejaarlijkse controle 2014
 • Om uw lidmaatschap van onze Branchevereniging te continueren, dient u conform de Kwaliteitsverordening te voldoen aan de jaarlijkse en/of driejaarlijkse controleverplichting. ...
    27-02-2014

   
 • Nieuwe Kwaliteitsverordening per 1-1-2014
 • De Algemene Ledenvergadering van 12 december 2013 heeft ingestemd met het doorvoeren van een aantal wijzigingen in de Kwaliteitsverordening. ...
    27-01-2014

   
 • Belangrijkste informatie uit speech Teeven
 • Tijdens het 10-jarig jubileum van de BPBI op 12 december 2013 sprak Staatssecretaris Teeven. ...
    20-01-2014

   
 • Wijziging Centraal Curatele en Bewindregister
 • Per 1 januari 2014 worden naast ondercuratelestellingen ook ingestelde bewinden. ...
    06-01-2014

   
  Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
  Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign