Algemene Ledenvergadering

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op 6 juni 2019 in Hart van Holland te Nijkerk

Programma
Inloop vanaf 12:30 uur
13:00-17:00 uur: Algemene Ledenvergadering

Locatie
Hart van Holland
Berencamperweg 12
3861 MC Nijkerk

Bereikbaarheid
Je route met auto of ov plan je via https://hartvanholland.nl/bereikbaarheid/. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid bij de locatie.

Aanmelden
We horen graag voor 3 juni of je kunnen rekenen op je komst. Laat het ook weten als je verhinderd bent. Mail je aan- of afwezigheid naar lidmaatschap@bpbi.nl o.v.v. ‘ALV’.
De vergadering is toegankelijk voor (eerstejaars)leden of hun gemachtigden.

Machtiging
Indien je niet bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig kunt zijn, maar wel gebruik wenst te maken van je stemrecht, is het mogelijk een medelid te machtigen. Stuur dan bijgevoegd machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend per e-mail aan het verenigingsbureau via info@bpbi.nl.
 
Agenda en vergaderstukken
 
1. Agenda ALV 06062019.pdf
2. Notulen en actiepuntenlijst ALV 6-12.pdf
4. TheIdealWorld-Final2.pdf
5. Advies bestuur verenigingsstructuur aan ALV 01-11-2018.pdf
5. akte van statutenwijziging.pdf
6. Beoordelingsverklaring + jrk 2018.pdf
6. Financieel jaarverslag 2018.pdf
6. Jaarverslag  2018 met grafieken definitief.pdf
7. Jaarverslag klachtencommissie BPBI 2018.pdf

 

Voor meer informatie neem contact op met het verstingsbureau.

Downloads
 +  -
_________
+ Aanvullende diensten
+ Actieplan LVB Schulden en werk
+ Algemene documenten BPBI
+ Algemene Ledenvergadering
+ AVG/Privacy
+ Banken
+ Belastingdienst
+ Bewindvoerdersdagen
+ BPBI Studieclubs
+ Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
+ Correspondentie
+ Evaluatie wet 'wijziging curatele, bewind, mentorschap'2018
+ Evides
+ Huisstijl BPBI
+ Jurisprudentie/ontvangen juridisch advies
+ Kamer van Koophandel
+ Klachtencommissie
+ Kwaliteitscontrole: toelating- en vervolgaudit
+ Kwaliteitscontrole: voor definitieve leden de jaarlijkse kwaliteitscontrole
+ Ledenregister
+ LOVCK / Expertgroep / de Rechtspraak
+ Nalatenschappen
+ Nieuws
+ Onderzoeken en rapportages
+ Permanente Educatie BPBI
+ Professioneel werkgeverschap
+ Project Samen Verder
+ Rechtsvorm wijziging & consequenties lidmaatschap
+ Regiobijeenkomsten
+ Stichting FTI - collectieve vergunning AFM
+ Templates
+ VOG
+ Webis
+ Zorgverzekeraars Nederland
 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign