Algemene Ledenvergadering

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op 6 juni 2019 in Hart van Holland te Nijkerk

Programma
Inloop vanaf 12:30 uur
13:00-17:00 uur: Algemene Ledenvergadering

Locatie
Hart van Holland
Berencamperweg 12
3861 MC Nijkerk

Bereikbaarheid
Je route met auto of ov plan je via https://hartvanholland.nl/bereikbaarheid/. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid bij de locatie.

Aanmelden
We horen graag voor 3 juni of je kunnen rekenen op je komst. Laat het ook weten als je verhinderd bent. Mail je aan- of afwezigheid naar lidmaatschap@bpbi.nl o.v.v. ‘ALV’.
De vergadering is toegankelijk voor (eerstejaars)leden of hun gemachtigden.

Machtiging
Indien je niet bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig kunt zijn, maar wel gebruik wenst te maken van je stemrecht, is het mogelijk een medelid te machtigen. Stuur dan bijgevoegd machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend per e-mail aan het verenigingsbureau via info@bpbi.nl.
 
Agenda en vergaderstukken
 
1. Agenda ALV 06062019.pdf
2. Notulen en actiepuntenlijst ALV 6-12.pdf
4. TheIdealWorld-Final2.pdf
5. Advies bestuur verenigingsstructuur aan ALV 01-11-2018.pdf
5. akte van statutenwijziging.pdf
6. Beoordelingsverklaring + jrk 2018.pdf
6. Financieel jaarverslag 2018.pdf
6. Jaarverslag  2018 met grafieken definitief.pdf
7. Jaarverslag klachtencommissie BPBI 2018.pdf

 

Voor meer informatie neem contact op met het verstingsbureau.

Downloads
 +  -
_________
+ Aanvullende diensten
  + Belastingaangifte software
  + Bewindvoerders softwarepakketten
  + Contactgegevens ketenpartners
  + Detacheringsbureau Brainconsultant
  + Digitaal archiveren
 
 • eDocs
 •   + Energieleveranciers
   Geen bestanden gevonden
    + Juridisch advies
    + Kantoorartikelen
    + Pensioenvoorziening
    + Starters
    + Telefonie
    + Verzekeringen
    + Woningontruiming
  + Actieplan LVB Schulden en werk
    + Actieplan LVB Schulden en werk
  + Algemene documenten BPBI
  + Algemene Ledenvergadering
    + Notulen
    + Stukken 20141211
    + Stukken 20150611
    + Stukken 20151006 (buitengewoon)
    + Stukken 20151210
    + Stukken 20160602
    + Stukken 20161103
    + Stukken 20170309
    + Stukken 20170601
    + Stukken 20171207
    + Stukken 20180607
  + AVG/Privacy
  + Banken
    + Basisbankrekening
    + Contactgegevens banken
  + Belastingdienst
  + Bewindvoerdersdagen
  + BPBI Studieclubs
  + Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
  + Correspondentie
  + Evaluatie wet 'wijziging curatele, bewind, mentorschap'2018
  + Evides
  + Huisstijl BPBI
  + Jurisprudentie/ontvangen juridisch advies
    + Jurisprudentie
   
 • Beschikking Hof Leeuwarden korting intakevergoeding
 •  
 • Afgewezen aanvraag kosten van bewindvoering in vorm van bijzondere bijstand.
 •  
 • Ondanks levenstestament, toch bewind en mentorschap.
 •  
 • Gemeente Nijmegen moet beleid aanpassen
 •  
 • Vonnis Stoop tegen de gemeente Den Haag over toekenning van bijzondere bijstand van schuldentarief
 •  
 • Afgeschermd privéadres opgenomen in deurwaardersexploot
 •  
 • Uitspraak in hoger beroep tegen Gem. Enschede. Beoordeling noodzakelijkheid ligt bij kantonrechter niet bij gem. Afwijzing bijz. bijst. niet terecht.
 •  
 • Afwijzing op verzoek vaststellen beloning aanvangswerkzaamheden
 •  
 • Uitspraak RB Rotterdam inzake opzegging huurovereenkomst (geschil bewindvoerder/rechthebbende/verhuurder)
 •  
 • Geen voldoende gewichtige redenen voor ontslag bewindvoerder in Hoger Beroep
 •  
 • Bewindvoerder is verantwoordelijk voor verantwoording van een pgb
 •  
 • Uitspraak CrvB inzake afwijzing aanvraag bijzondere bijstand bij te hoog inkomen
 •  
 • Intakekosten niet ten laste rechthebbende bij overgang bewindvoerder
 •  
 • Uitspraak inzake afwijzing vordering omdat partij bewind behoorde te kennen
 •  
 • 20161223 Uitspraak voorzieningenrechter inzake PGB en gewaarborgde hulp
 •  
 • Gewaarborgde hulp - PGB, wordt ZIN
 •  
 • Bericht RB Den Haag namens Expertgroep over hogere tarief bij saneringskrediet
 •  
 • Uitspraak RB Limburg over rechtspersoon als Gewaarborgde hulp (pt. 16)
 •  
 • Uitspraak inzake billijke vergoeding aan werknemer omdat werkgever zijn scholingsverplichting heeft verzuimd.
 •  
 • Enschede laat ten onrechte een aanvraag van bijzondere bijstand buiten behandeling. Een onderbewindstelling is voor de gemeente een gegeven. Het is niet aan de gemeente om deze beoordeling in twijfel te trekken. (2)
 •  
 • Enschede laat ten onrechte een aanvraag van bijzondere bijstand buiten behandeling. Een onderbewindstelling is voor de gemeente een gegeven. Het is niet aan de gemeente om deze beoordeling in twijfel te trekken. (3)
 •  
 • Enschede laat ten onrechte een aanvraag van bijzondere bijstand buiten behandeling. Een onderbewindstelling is voor de gemeente een gegeven. Het is niet aan de gemeente om deze beoordeling in twijfel te trekken. (1)
 •  
 • Uitspraak inzake ingangsdatum beschikking bij hoger beroep
 •  
 • Vergoeding extra werkzaamheden voor aansprakelijk stellen vorige bewindvoerder
 •  
 • Uitspraak in het hanteren van de verklaring gewaarborgde hulp ten tijde van beschermingsbewind.
 •  
 • Uitspraak hoger beroep, aannemelijk maken dat post wordt ontvangen. Toekenning bijzondere bijstand gemeente Eindhoven
 •  
 • Budgetbeheerder aansprakelijk voor ontruiming
 •  
 • Uitspraak Hoger Beroep: toekenning verzoek opheffing bewind door rechthebbende
 •  
 • Uitspraak inzake doorlopende machtiging bankkosten
 •  
 • Uitspraak hoger beroep: voormalige bewindvoerder tekort is geschoten, aanspraakelijkheidsstelling
 •  
 • Uitspraak Raad van State - gemeente Emmen geen noodzaak voor MSNP, eerst beschermingsbewind
 •  
 • Uitspraak hoger beroep waarbij bewindvoerder niet wordt aangesteld omdat deze niet aan de gestelde eisen voldoet (geen lid is van de BPBI)
 •  
 • Uitspraak ontslag mentor/bewindvoerder & schadevergoeding immateriële schade
 •  
 • Uitspraak inzake schadevergoeding door tekortschieten bewindvoerder inzake bewaking beslagvrije voet
 •  
 • Verzoek tot opheffing bewind afgewezen
 •  
 • Uitspraak Raad van State
 •  
 • Uitspraak gerechtshof nalatigheid bewindvoerder
 •  
 • Bijzondere bijstand afgewezen voor kosten beheer PGB
 •  
 • Uitspraak inzake afwijzing doorberekening bankkosten aan cliënt
 •  
 • Gemeentelijke schuldhulpverlening
 •  
 • Uitspraak bewindvoerder na overlijden betrokkene niet-ontvankelijk
 •  
 • Beschikking: schadevergoeding door tekortkomen bewindvoerder
 •  
 • Uitspraak: tekortkoming bewindvoerder boete CJIB
 •  
 • Rapport ombudsman: Onderzoek naar afhandeling van een compensatieverzoek aan gem. Rijswijk
 •  
 • Uitspraak: afwijzing aanvraag inschrijving curateleregister
 •  
 • Uitspraak Hoge Raad inzake vakantiegeld & beslagvrije voet
 •  
 • Uitspraak hoger beroep: aansprakelijkheid bewindvoerder door tekortschieten in taak
 •  
 • Hoger beroep inzake onderscheid beloning BPBI - niet-BPBI
 •  
 • Uitspraak ontslag bewindvoerder
 •  
 • Uitspraak Hoge Raad inzake huurachterstand
 •  
 • Tussenuitspraak afwijzing bijzondere bijstand
 •  
 • Uitspraak afwijzing bijzondere bijstand
 •  
 • Ontslag wegens ernstig tekortkomen
 •  
 • Uitspraak Hoge Raad, rechten uit huurovereenkomst
 •  
 • Uitspraak hoger beroep, meeruren verkoop woning
 •  
 • Uitspraak bewindvoerder verwijtbaar tekortgeschoten
 •  
 • Uitspraak inzake nalatigheid bewindvoerder
 •  
 • Uitspraak ontslag bewindvoerder, vrouw erfgename
 •  
 • Uitspraak hoger beroep machtiging schenking
 •  
 • Uitspraak doorzetten bewind Groningse Krediet Bank
 •  
 • Uitspraak basisbankrekening - ontslag curator
 •  
 • Uitspraak meeruren Groningse Kredietbank
 •  
 • Uitspraak meeruren problematisch schuldendossier
 •  
 • Uitspraak machtiging aanvraag bijzondere bijstand
 •  
 • Machtiging bewindvoerder appèlprocedure
 •  
 • Uitspraak ontslag bewindvoerder gewichtige reden
 •  
 • Uitspraak beloning beheer PGB
 •  
 • Uitspraak Bijzondere Bijstand Centrale Raad van Beroep
 •  
 • Uitspraak toekenning Bijzondere Bijstand
 •  
 • Uitspraak bepaling Beslagvrije Voet
 •   + Ontvangen juridisch advies
  + Kamer van Koophandel
  + Klachtencommissie
    + Klacht ongegrond
    + Klachten lid vs lid gegrond
    + Klachten lid vs lid ongegrond
   Geen bestanden gevonden
    + Uitspraken gegrond
  + Kwaliteitscontrole: toelating- en vervolgaudit
  + Kwaliteitscontrole: voor definitieve leden de jaarlijkse kwaliteitscontrole
    + 1. Communicatie (o.a. presentatie)
    + 2. Accountantspool (laatst bijgewerkt 21-12-2018)
   
 • ! Overzicht accountantspool 2019
 •  
 • 2control Accountants en Adviseurs
 •  
 • A3accountants
 •  
 • AAme Accountants en Belastingadviseurs
 •  
 • Accofis
 •  
 • Accountants en Adviesbureau Voogd
 •  
 • Accountantskantoor Smid
 •  
 • Accountantskantoor Wijma
 •  
 • Actan adviseurs & accountants
 •  
 • Adriaans Accountants
 •  
 • Assist Registeraccountants B.V. en Oosterhuis & Partners
 •  
 • ATV Account’d Accountancy & Advies B.V.
 •  
 • Audit Service Brabant
 •  
 • Auren
 •  
 • Blom&Partners
 •  
 • Bol Adviseurs
 •  
 • Brouwer Accountant & Belastingadviseur
 •  
 • Castelein & Basmaci Accountants Adviseurs
 •  
 • CijferMeester Accountant
 •  
 • CONTOUR Accountants
 •  
 • de Jong & Laan
 •  
 • Deijle en Veldt
 •  
 • Du ROI Accountants & Belastingadviseurs
 •  
 • Ernst & Young Accountants LLP
 •  
 • Flantúa accountants en adviseurs
 •  
 • G&P Accountants en Adviseurs
 •  
 • HNS-Accountancy
 •  
 • Hulleman & De Bis
 •  
 • Huub Smolenaers AA-Accountant
 •  
 • J. de Jong Accountancy en Advies V.O.F.
 •  
 • Jaap accountants
 •  
 • Jacobs Accountants
 •  
 • JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V.
 •  
 • Joanknecht & Van Zelst
 •  
 • Krol Wezenberg Accountants
 •  
 • Lenteleven Accountancy
 •  
 • M&K Hilversum B.V.
 •  
 • Mazars
 •  
 • MP Accountants & Adviseurs
 •  
 • MTH Accountants & Adviseurs B.V.
 •  
 • Mulder MKB Advies
 •  
 • NBC/Van Roemburg & Partners B.V.
 •  
 • NNO accountants en belastingadviseurs
 •  
 • NOAA Accountancy
 •  
 • OAMKB
 •  
 • OOvB adviseurs en accountants
 •  
 • Pyxis Audit B.V.
 •  
 • Quaesitor Accountants & Adviseurs
 •  
 • Ron Segers Accountants & Adviseurs
 •  
 • Rotterdam Accountancy
 •  
 • RSW accountants, belastingadviseurs & consultants
 •  
 • Rubicon Registeraccountants
 •  
 • Rühl Haegens Molenaar
 •  
 • Ruitenburg adviseurs & accountants
 •  
 • Saskia van Iersel administratie en belastingadvies B.V.
 •  
 • Schoonebeek en Kieskamp Accountants & Adviseurs
 •  
 • Silvis & Vos Accountants en belastingadviseurs
 •  
 • Stielstra & Partners
 •  
 • Transparant Advies + Accountancy
 •  
 • Tromp Advies Accountants – Belastingadviseurs
 •  
 • Van Arkel & Wiggers accountants en adviseurs
 •  
 • Van den Boogaard & Smulders Accountancy
 •  
 • Van Elderen accountants
 •  
 • Van Rijen Accountant
 •  
 • VDH Accountants en Belastingadvies
 •  
 • Veltkamp & Pol Accountants Belastingadviseurs
 •  
 • Verstegen accountants en adviseurs
 •  
 • WEA Deltaland
 •  
 • Westpark accountants belastingadviseurs
 •   + 3. Uitgangsdocumentatie
    + 4. Formats
    + 5. Accountantspool 2019
  + Ledenregister
    + Ledenregister
  + LOVCK / Expertgroep / de Rechtspraak
  + Nalatenschappen
    + Rijksvastgoedbedrijf
  + Nieuws
    + Prinsjesdag 2017
   Geen bestanden gevonden
  + Onderzoeken en rapportages
    + Onderzoeksrapport 'Opheffing belangenconflict'
    + Verdiepend onderzoek naar de groep onderbewindgestelden
  + Permanente Educatie BPBI
    + Aanvraagformulier Cursist/Lid
    + Geaccrediteerde opleidingen 2017
    + Geaccrediteerde opleidingen 2018
   Geen bestanden gevonden
    + Reglement Permanente Educatie
    + Scholingsactiviteiten PE-punten 2019
  + Professioneel werkgeverschap
  + Project Samen Verder
  + Rechtsvorm wijziging & consequenties lidmaatschap
    + Wijzigingen lidmaatschap
  + Regiobijeenkomsten
  + Stichting FTI - collectieve vergunning AFM
  + Templates
    + Bezwaarschrift
  + VOG
  + Webis
    + Convenant
  + Zorgverzekeraars Nederland
   
  Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
  Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign