Lid worden

Het aansluiten van je organisatie als lid van BPBI betekent dat je je vak nu en in de toekomst serieus neemt. Je ziet in dat bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders een belangrijke rol vervullen in de financiële zorgketen. Je weet dat de professie de komende jaren zich sterk verder ontwikkelt. Je wilt mee in deze ontwikkeling en je organisatie sterker maken en verder brengen. Je organisatie is gericht op het leveren van kwalitatieve dienstverlening met oog voor de menselijke maat.