Wij hebben met ontsteltenis vernomen dat de kantonrechter recent heeft vastgesteld dat een beschermingsbewindvoerder die ook lid was van BPBI, misbruik heeft gemaakt van het in haar gestelde vertrouwen en om die reden ambtshalve wegens gewichtige redenen met onmiddellijke ingang is ontslagen in alle zaken.

Met haar handelen heeft deze beschermingsbewindvoerder veelal kwetsbare cliënten benadeeld en hun vertrouwen in ernstige mate geschonden. BPBI vind dergelijk gedrag niet te tolereren. Alle beschikbare audits t/m kalenderjaar 2018 gaven geen aanleiding voor twijfel. BPBI staat voor kwaliteit, wij spreken leden aan wanneer nodig en beëindigen daar waar wij twijfels hebben het lidmaatschap. BPBI heeft het lidmaatschap van het betreffende lid per direct beëindigd.