Stichting FTI
In de wet op het financieel toezicht (Wft) is opgenomen dat wanneer een bedrijf of instelling een betaal- en/of spaarrekening voor een cliënt wil openen en/of beheren, in principe een vergunning nodig is als financieel dienstverlener. De AFM verstrekt deze vergunning.

Stichting FTI
De BPBI richtte de separate stichting ‘Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer’ (Stichting FTI) op. Deze stichting heeft een collectieve vergunning bij de AFM om te kunnen bemiddelen bij het openen van betaal- en/of spaarrekeningen en elektronisch geld. BPBI-leden kunnen zich bij deze stichting aansluiten en zo gebruik maken van de collectieve vergunning. Deze beperkt zich tot de volgende activiteiten:
  • Bemiddelen in elektronisch geld
  • Bemiddelen in spaarrekeningen
  • Bemiddelen in betaalrekeningen
 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign