Samen Verder

SAMEN met gemeenten komen we VERDER
 
Het project Samen Verder heeft tot doel de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders te verbeteren en cliënten beter te helpen. Na de regio- en werkbijeenkomsten zijn ook de pilottrajecten bij verschillende gemeenten en bewindvoerders afgerond. Gezamenlijk werkten ze aan verbeterpunten en het doen van aanbevelingen op het gebied van communicatie, werkprocessen en rolverdeling & rolverheldering t.b.v. het op te stellen convenant. 

Steeds vaker ontvingen wij signalen over stroef verlopende contacten tussen bewindvoerders en gemeenten en de nadelige gevolgen daarvan voor de onder bewind gestelde rechthebbenden. Deze signalen waren, naast het onderzoek van het Ministerie van SZW naar de stijging van kosten van beschermingsbewind en het rapport van staatssecretaris Klijnsma over knelpunten in de samenwerking tussen de beroepsgroepen, reden om een subsidieaanvraag te doen. Dit deden we in het kader van de Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek.

De subsidie voor het project Samen Verder werd toegekend en is half 2015 van start gegaan. Naast het Ministerie van SZW steunen VNG en Divosa dit project. Gedurende twee jaar zijn (regionale) bijeenkomsten en pilots georganiseerd voor gemeenten en beschermingsbewindvoerders. Deze bijeenkomsten en pilots zijn de bakermat zijn voor het opstellen van een landelijk convenant met een intentieverklaring tot samenwerking. 

Op 8 juni 2017 is tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Gooiland Theater in Hilversum het convenant gelanceerd en overhandigd aan staatssecretaris Klijnsma (SZW). Vele betrokken partijen hebben hun commitment aan dit convenant op 8 juni 2017 laten blijken.  

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons dan een bericht.

 


 
Agenda
U bent aan zet!
Download hier het convenant en de eindrapportage

De Samen Verder films vindt u in het menu links onder het kopje 'communicatie'.

Nieuws
21-2-2018: Sociaal Domein Maastricht Heuvelland tekent convenant met bewindvoerders >>

Samen verder is een initiatief van:
en wordt ondersteund door:  

 
 
Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign