Kwaliteitswaarborg

BPBI, de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders behartigt de belangen van de bij hen aangesloten leden. Onze leden voldoen aan hoge kwaliteitseisen en beoefenen hun vak op een professionele manier. Dit wordt jaarlijks getoetst. Door continue toezicht te houden op de kwaliteit en integriteit van onze leden, voorkomt de BPBI dat de dienstverlening aan u als cliënt in gevaar komt.
 
Kwaliteitswaarborg
Het BPBI-lidmaatschap is een kwaliteitswaarborg, zowel voor de leden als voor u als cliënt. Zo heeft u de zekerheid dat uw zaken goed behartigd worden. Ook kantonrechters weten dat. Zij zullen, als er geen familielid is, bij voorkeur een bewindvoerder of inkomensbeheerder aanstellen die bij de BPBI is aangesloten.

De branchevereniging behartigt niet alleen de belangen van de eigen leden, maar zorgt er ook voor dat de kwaliteit en professionaliteit van de beroepsgroep gehandhaafd blijft. Zo onderhoudt de BPBI onder andere contacten met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie. We zijn het aanspreekpunt voor het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) als het gaat om beschermingsbewind en het ontwikkelen van beleid.

 

Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign