Voorwaarden bewindvoerder

Familielid als bewindvoerder
De kantonrechter benoemt bij voorkeur de partner of een familielid van de betrokkene. Om door de kantonrechter tot bewindvoerder te kunnen worden benoemd, gelden de volgende voorwaarden:

  • bewindvoerder moet meerderjarig zijn;
  • niet zelf onder curatele, bewind of mentorschap staan;
  • niet tegelijkertijd WSNP-bewindvoerder van de betrokkene zijn;
  • geen direct betrokken of behandelend hulpverlener zijn;
  • niet behoren tot de leiding of tot het personeel van de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd of die aan de betrokkene begeleiding biedt;
  • niet organisatorisch verbonden zijn met de zorginstelling

Buitenstaander als bewindvoerder
Als geen van deze personen beschikbaar is, dan benoemt de kantonrechter vaak een buitenstaander; een professionele bewindvoerder. Om tot professioneel bewindvoerder te kunnen worden benoemd, danwel deze benoeming jaarlijks te verlengen, moet worden voldaan aan wettelijk gestelde kwaliteitseisen. Deze worden getoetst door het Landelijk Kwaliteitsbureau.

De BPBI legt de lat voor haar leden hoger dan de wet; de toetsing op dossierniveau heeft meer diepgang en stelt eisen aan inkomensbeheerders (waarvoor geen wettelijk kader is bepaald).

Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign