Tarieven

Vanaf 1 januari 2015 wordt een nieuwe tariefstructuur gehanteerd, welke door Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) is vastgesteld en op 11 november 2014 is gepubliceerd in de Staatscourant.

Tot 31 december 2014 stelde het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) jaarlijks de kosten voor bewindvoering, curatele en mentorschap vast. Tevens gaven zij in hun aanbevelingen de taken van de bewindvoerder weer. De aanbevelingen van het LOVCK zijn openbaar.

Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign