Wat is bewindvoering?

Wat is bewindvoering?
Meerderjarigen die niet (meer) in staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen, worden soms door de kantonrechter onder toezicht gesteld. Dit toezicht bestaat uit een bewind, een mentorschap of curatele. De kantonrechter benoemt in deze situatie bij voorkeur iemand uit de familie. Is er geen familielid beschikbaar, dan stelt de kantonrechter een professionele bewindvoerder, mentor of curator aan.

De professionele bewindvoerder neemt beslissingen over het geld en de goederen van betrokkene. Wie onder bewind staat, blijft handelingsbekwaam. Hij of zij mag dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten.
 
Publicatie
Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk dat een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt uitgesproken. Dergelijke bewinden worden gepubliceerd in het openbare curatele- en bewindregister.
 
Aanvragen bewindvoering
Wilt u bewindvoering aanvragen? Dat kan door de juiste formulieren te downloaden, in te vullen en op te sturen. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. Op het formulier staat welke stukken u mee moet sturen. U stuurt het formulier naar de rechtbank in uw regio.


 
 

Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign