Inkomensbeheer

Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter of het gehele vermogen, of een deel daarvan, onder bewind wordt gesteld. Inkomensbeheer (ook wel budgetbeheer genoemd) wordt op verzoek van een cliënt zelf door een inkomensbeheerder of budgetbeheerder verzorgd. Dit kan ook een bewindvoerder zijn.

De cliënt draagt via een machtiging de verantwoordelijkheid over zijn/haar inkomen over aan de inkomensbeheerder. Hiervoor is dus geen beslissing van de kantonrechter nodig. De cliënt kan het contract met de inkomensbeheerder zelfstandig beëindigen en de machtiging weer intrekken.
 
Wat doet een inkomensbeheerder?
Een inkomensbeheerder beheert het vermogen van zijn cliënt. Vooraf wordt afgesproken welke zaken uit handen worden genomen en wordt een budgetplan opgesteld: wat zijn de vaste lasten, wat zijn de overige uitgaven, welk bedrag aan leefgeld is nodig. Dit leefgeld wordt gestort op de privérekening van de cliënt.
 
Voorwaarden inkomensbeheerder
Als een bedrijf of een instelling een betaal- en/of spaarrekening voor een cliënt wil openen en beheren, is een vergunning als financieel dienstverlener nodig. Deze vergunning wordt verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een inkomensbeheerder die uit naam van zijn cliënt een rekening opent en/of beheert bij een bank, moet deze vergunning in bezit te hebben.

Meer over de vergunningsplicht bij inkomensbeheer vindt u hier >>

Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign