Wat doet een bewindvoerder

Een bewindvoerder heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van het vermogen van zijn cliënt. Hij moet er voor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld, in stand blijft en goed wordt beheerd.
 
Administratie
Daarnaast voert de bewindvoerder het gehele jaar de administratie over het vermogen dat onder bewind is gesteld. Daarbij regelt hij onder andere de volgende zaken:

 • De belastingaangifte (dit kan eventueel worden uitbesteed aan een gespecialiseerd administratiekantoor)
 • Het aanvragen van huur- en zorgtoeslag
 • Het aanvragen van uitkeringen
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Het indienen van de AWBZ
 • Het afsluiten van verzekeringen
 • De contacten met diverse instellingen
 • De doorbetaling van de vaste lasten
 • De behandeling/doorzending van de post
 
Verantwoording
De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter en aan de cliënt. Hierbij geeft hij het totaalbedrag aan van:
 • Het ontvangen inkomen
 • Het totaalbedrag van de vaste lasten
 • Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)
 • Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing)
 • Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign