Klachten

Onze leden voldoen aan strenge kwaliteitseisen en gaan uiterst zorgvuldig te werk. Heeft u toch een klacht, meld dit dan bij uw bewindvoerder. Al onze leden hanteren een eigen klachtenprocedure. Zorg voor een kopie van alle correspondentie tussen u en uw bewindvoerder.
 
Klachtencommissie
Mocht u er samen niet uit komen en is de volledige klachtenprocedure van de bewindvoerder doorlopen, dan kunt u terecht bij onze onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie, bestaande uit een oud-kantonrechter als onafhankelijke voorzitter en vijf leden, behandelt uitsluitend klachten over BPBI-leden. Mocht uw klacht gaan over een van de leden die in de klachtencommissie zitting heeft, dan treedt deze uiteraard tijdelijk terug. De spelregels voor het indienen van een klacht vindt u in ons klachtenreglement.
 
Mentorschap/curatele
Heeft uw klacht betrekking op mentorschap of curatele, dan kunt u geen klacht indienen bij ons. Wij verwijzen u dan voor het indienen van een klacht graag naar uw kantonrechter.
 
Geen lid van de BPBI
Is uw bewindvoerder geen lid van onze branchevereniging, dan nemen wij uw klacht niet in behandeling. In dat geval kunt u een klachtenbrief sturen naar de griffie van het kanton waar uw bewind is uitgesproken. De kantonrechter kan vervolgens uw klacht niet-ontvankelijk, ongegrond, gedeeltelijk gegrond of gegrond verklaren. De kantonrechter gaat, als het nodig is, in gesprek met u en uw bewindvoerder. Lees meer >>

Copyright © 2014 Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Alle rechten voorbehouden.
Webdesign by ICT United | netwerkbeheer & webdesign